lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 44 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 02/11 đến 08/11/2015)
Ngày đăng 30/10/2015 | 13:59  | Lượt xem: 793

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN MỜI

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

02/11

S

- Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ ngày 31/10 đến 03/11/2015)

 

- Các đồng chí trong Đoàn đại biểu của Quận dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI

Tập trung tại sảnh QU

 

- 7h30: Lễ chào cờ tháng 11/2015 cơ quan Dân, Đảng

 

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng

HTQU

 

- 7h30: Lễ chào cờ tháng 11/2015 cơ quan UBND Quận

 

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND Quận

KLC

 

- 8h30: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Thượng Thanh

 

- Đ/c Thạch

Tại phường

 

- 8h30: BQLDA báo cáo tổng kết thực hiện Đề án "Quy hoạch sắp xếp biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận năm 2015"

Đ/c Trình

- Lãnh đạo phòng VHTT, BQLDA (BQLDA mời đơn vị TVTK)

P3UB

 

- 10h00: BQLDA báo cáo tổng kết thực hiện Đề án "Xã hội hoá công tác đầu tư, quản lý, duy tu, duy trì và khai thác vườn hoa, công viên, hồ nước trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2013-2015" và dự thảo Đề án giai đoạn 2016-2020

Đ/c Trình

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, QLDA, TNMT

P3UB

 

C

- 14h00: Làm việc với các đơn vị về xây dựng đề cương báo cáo tổng kết thực hiện đề án "Tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố tham gia quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011-2015"

Đ/c Trình

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, CAQ, NV (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, gửi dự thảo trước 2/11 để các đơn vị nghiên cứu đóng góp)

P3UB

 

Ba

03/11

 

S

- Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ ngày 31/10 đến 03/11/2015)

 

- Các đồng chí trong Đoàn đại biểu của Quận dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI

Tập trung tại sảnh QU

 

- 8h00: Dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (lớp 2) năm 2015

 

- Đ/c Thạch

KLC

 

- 8h30: Ban QLDA báo cáo tiến độ di dời cột điện mất an toàn (bao gồm cả các cột điện thuộc dự án khác)

Đ/c Trình

- Lãnh đạo Ban QLDA (Ban QLDA mời nhà thầu và các thành phần có liên quan)

P3UB

 

C

- 15h00: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Ngọc Thụy

 

- Đ/c Thắng, Loan. Lãnh đạo BTC, VPQU

Tại phường

 

- 14h00: Phòng TCKH báo cáo hoàn thiện danh mục đầu tư công vốn Quận và Thành phố giai đoạn 2016-2020

Đ/c Trình

- Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, DA

P3UB

 

 

04/11

S

- 8h30: Tiếp dân

Đ/c Chiến

- Thành viên Ban Tiếp công dân và xử lý đơn thư

KLC

 

C

- 14h00: Báo cáo kết quả triển khai nâng cấp Phần mềm  Quản lý tiếp dân và theo dõi giải quyết KNTC

Đ/c Chiến

Lãnh đạo TT, GPMB, QLĐT, BQLDA, LĐ, TNMT, NV; Trưởng Ban tiếp dân

P1UB

 

Năm

05/11

 

S

- 8h30: Giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo nghị định 34/2013/NĐ-CP tại phường Đức Giang, Ngọc Lâm, Thượng Thanh

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo Sở XD, Lãnh đạo Ban 61 Sở XD; Lãnh đạo phòng TNMT; Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đức Giang, Ngọc Lâm, Thượng Thanh; Lãnh đạo Công ty TNHH MTV QL và PT nhà Hà Nội; Lãnh đạo Xí nghiệp QL và PT nhà Long Biên. (Phường tham mưu mời đại diện tổ dân phố)

P2QU

 

C

- 14h00: Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác khai thác, quản lý chợ và công tác thu thuế ngoài quốc doanh tại các chợ trên địa bàn

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo Hội PN; Lãnh đạo phòng TCKH, KT, TNMT, QLĐT, YT; Lãnh đạo Chi cục thuế, Đội QLTT số 16; Lãnh đạo UBND các phường;

P2QU

 

Sáu

06/11

S

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất NO11 phường Bồ Đề, đấu giá Long Biên

Đ/c Chiến

Lãnh đạo GPMB, TNMT, TCKH, QLĐT, BQLDA, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Long Biên

P1UB

 

C

- 14h00: Phòng Kinh tế báo cáo chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện đề án "Phát triển làng nghề truyền thống Lệ Mật gắn với phát triển KT - XH trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên, giai đoạn 2013-2015, định hướng 2020", đề án "Sắp xếp củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2013-2015"

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo Hội ND; phòng KT, TCKH, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

P3UB

 

Bảy 07/11

S

- 8h30: Ban giao các hộ thuộc diện tái định cư thực hiện GPMB dự án Công viên CNTT (đợt 1) giữa phường Phúc Đồng và Thạch Bàn

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, QLĐT, TT Đảng uỷ, HĐND, UBND, CA phường Thạch Bàn, Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty Himlam (Phường Phúc Đồng mời các hộ dân liên quan)

Phường Thạch Bàn

 

C

 

 

 

 

 

CN

08/11

S

 

 

 

 

 

C