lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 49 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 07/12 đến 13/12/2015)
Ngày đăng 04/12/2015 | 15:28  | Lượt xem: 811

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN MỜI

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

07/12

S

- 7h30: Lễ chào cờ tháng 12/2015 cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng

HTQU

 

- 7h30: Lễ chào cờ tháng 12/2015 cơ quan UBND Quận

Đ/c Vũ Hà

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND Quận

KLC

 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT-XD (các bất cập trong phương án tổ chức giao thông, khớp nối giao thông đường 40m Thạch Bàn với nút giao thông cầu Thanh Trì)

Đ/c Hải

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CA, Đội TT GTVT, Đội CSGT số 5, Đội TTXD quận; Công ty VIDIFI, Công ty Himlam (Cty Himlam tham mưu mời đơn vị TVTK)

P1UB và Hiện trường

 

- 8h30: Rà soát hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch năm 2016 đối với các phòng, ban thuộc khối Kinh tế

Đ/c Chiến

- Trưởng các phòng TCKH, TNMT, TP, KT, TT, GPMB

P2UB

 

- 7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý Thành phố Hà Nội năm 2015 (Từ 7/12 đến 11/12/2015) (Cả ngày)

 

- Đ/c Thân, Điềm, Trình (theo QĐ số 218-QĐ/TU ngày 25/11/2015 của Thành uỷ Hà Nội)

Trường LHP

 

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

Đ/c Thắng

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Chiến, Vũ Hà. Trưởng phòng QLĐT, VHTT, TCKH, QLDA, TTDS, YT, TNMT. Chi cục trưởng Chi cục thuế. Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận. Chánh Văn phòng HĐND-UBND. Lãnh đạo CTCP Ngôi nhà mới. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Thụy, Bồ Đề, Long Biên. Đại diện lãnh đạo BTC, UBKT Quận ủy. (Theo GM của Quận ủy)

P1QU

 

Ba

08/12

 

S

- 8h30: Tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND Thành phố sau kỳ họp thứ 14

Đ/c Bảo

- Đ/c Hải. TT HĐND, Uỷ ban MTTQ; Trưởng, Phó các Ban - HĐND quận; Lãnh đạo các đoàn thể; Trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch UB MTTQ 14 phường (Mỗi phường mời 10 cử tri, riêng phường Việt Hưng mời 20 cử tri)

NVH phường

Việt Hưng

 

- 8h30: Tiếp dân

Đ/c Chiến

- Thành viên Ban Tiếp công dân và xử lý đơn thư

KLC

 

- 8h00: Dự Tọa đàm "Lý luận - thực tiễn 20 năm hình thành và phát triển các TTBDCT trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

 

- Đ/c Việt Hà. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, TTBDCT Quận

Số 9

Ngô Quyền

 

C

- 14h00: Ban Quản lý dự án báo cáo tiến độ lập hồ sơ mời thầu XHH công tác duy tu duy trì Công viên 02

Đ/c Hải

- Lãnh đạo phòng QLĐT, DA, TNMT, TCKH, CN phát triển đất Long Biên; Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

P1UB

 

- 15h30: Báo cáo phương án thực hiện quyết định số 6471/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc giao thực hiện QL duy tu, duy trì hệ thống HTKT giao thông, đô thị trên địa bàn quận Long Biên

Đ/c Hải

- Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQLDA (BQLDA mời các đơn vị duy tu duy trì)

P1UB

 

- 14h00: Đối thoại với các hộ dân nằm trong phạm vi thực hiện Dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để quản lý theo quy hoạch tại ô đất E.2/NO11 phường Bồ Đề

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, GPMB, BQL DA, TTQĐ; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề (UBND phường tham mưu mời các hộ dân)

Tại phường

 

- 14h00: Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên tại phường Long Biên

 

- Đ/c Loan

Tại phường

 

 

 

09/12

S

- 8h30: Tiếp đoàn đại biểu quận Thạch Cảnh Sơn, Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc

Đ/c Thắng

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Vũ Hà, Thạch. Trưởng phòng QLĐT, Nội vụ, VPQU, VPHĐND-UBND (NV, QLĐT chuẩn bị báo cáo)

Phòng Khánh tiết và  P1QU

 

- 8h30: Làm việc với phường Ngọc Lâm về giải quyết vướng mắc trong thực hiện Kết luận thanh tra

Đ/c Chiến

- Trưởng các phòng TCKH, TNMT, TT; Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm

P2UB

 

C

- 14h00: Làm việc với Thanh tra Thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố về tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn quận

Đ/c Hải

- Đ/c Chiến. Lãnh đạo Thanh tra TP, Sở TNMT, Ban CĐ GPMB Thành phố; Lãnh đạo phòng TNMT, TT, GPMB, DA, QLĐT, Chi nhánh phát triển đất Long Biên

P1UB

 

- 14h00: Họp Ban KTXH-HĐND Quận thẩm định các văn bản (Báo cáo, Đề án, Tờ trình) trình HĐND Quận tại kỳ họp thứ XI.

Đ/c Liêm

- Đ/c Vũ Hà; Trưởng phòng TCKH, QLĐT, NV, VHTT, CA, Chánh VP HĐND - UBND Quận. Trưởng Bộ phận CNTT. Thành viên Ban KTXH - HĐND Quận. Cơ quan thường trực các đề án ("Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng khai thác nhà văn hóa tổ dân phố giai đoạn 2016-2020"; "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020"; "Ứng dụng CNTT quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020")

P2UB

 

- 14h00: Dự họp Ban Pháp chế - HĐND Quận

 

- Đ/c Thạch

P3UB

 

Năm

10/12

S

- 8h30: Giao ban BCĐ 197, công tác quản lý trật tự đô thị - xây dựng tháng 12 năm 2015 (chuyên đề kiểm điểm việc xử lý các vi phạm tồn tại cũ, phương án tổ chức giao thông trên địa bàn quận và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2016)

Đ/c Thắng

- Đ/c Hải; Uỷ ban MTTQ; Hội PN, Quận Đoàn, lãnh đạo phòng QLĐT, CA, DA, VHTT, đội TTXD quận, đội TT GTVT, Chủ tịch UBND, Trưởng CA 14 phường

P2QU

 

- 8h30: Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tham gia BHYT năm 2015 và kết quả điều tra, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn quận

Đ/c Vũ Hà

- Lãnh đạo phòng YT, LĐTBXH, BHXH; PCT.UBND phụ trách VHXH các phường

P1UB

 

- 8h30: Báo cáo khó khăn vướng mắc trong việc triển khai Luật Hộ tịch năm 2016

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TP, NV; Trưởng Bộ phận một cửa, CNTT

P3UB

 

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

Đ/c Thắng

- Tập thể Ban Thường vụ. Trưởng phòng TCKH, NV. Chi cục trưởng chi cục Thuế (Theo GM của Quận ủy)

P1QU

 

Sáu

11/12

S

- 8h30: Giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo Nghị định 04 của Chính phủ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận

Đ/c Thắng

- Đ/c Liêm, Việt Hà. Thành viên đoàn giám sát theo Quyết định 94-QĐ/QU, ngày 1/12/2015 của Quận ủy

Tại đơn vị

 

- 8h30: Làm việc với các đơn vị về thống nhất danh mục các dự án phối hợp đầu tư với Tổng Công ty Điện lực năm 2016; giai đoạn 2016-2020

Đ/c Hải

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, Ban QLDA; Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Điện lực Long Biên

P1UB

 

- 8h30: Làm việc với Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam về việc bàn giao trường Mầm non Chim én

Đ/c Vũ Hà

- Lãnh đạo phòng GDĐT, NV, TCKH, QLĐT, TNMT, BQLDA, YT; Lãnh đạo UBND phường Gia Thuỵ; Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam; BGH trường MN Chim én

200 Nguyễn Sơn

 

- 8h30: Hội nghị triển khai quán triệt thi hành Luật văn bản QPPL năm 2015

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo Sở TP; Các ban HĐND quận; Lãnh đạo và 01 cán bộ các phòng, ban, ngành; Toàn thể CB phòng TP; Lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ TP, ĐCXD, VP các phường.

HTQU

 

C

- 14h00: Giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo Nghị định 04 của Chính phủ tại Trường THPT Lý Thường Kiệt

Đ/c Thắng

- Đ/c Liêm, Việt Hà. Thành viên đoàn giám sát theo Quyết định 94-QĐ/QU, ngày 1/12/2015 của Quận ủy

Tại đơn vị

 

- 14h00: Phòng QLĐT báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai đề án "Nâng cao hiệu quả lực lượng bảo vệ TDP thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020"

Đ/c Hải

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CA, TCKH, NV

P1UB

 

- 16h30: Tiếp công dân Hoàng Văn Trinh, tổ 3 phường Gia Thuỵ

Đ/c Hải

- Lãnh đạo phòng TNMT, DA, QLĐT, Lãnh đạo UBND phường Gia Thuỵ (Phường tham mưu mời công dân)

P1UB

 

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường GPMB

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB, TCKH, QLDA, TTPTQĐ. Lãnh đạo CTCP Him Lam. Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Ngọc Thụy, Bồ Đề, Thượng Thanh (UBND phường tham mưu mời đại diện các hộ dân bị thu hồi đất)

P2UB

 

- 15h00: Duyệt phóng sự phục vụ Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình NVH TDP năm 2015 và triển khai Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác NVH TDP, TTVHTT phường năm 2016

Đ/c Vũ Hà

- Lãnh đạo phòng VHTT, TTVH, TTTDTT

P3UB

 

Bảy 12/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN

13/12

S

 

 

 

 

 

C