lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 50 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 14/12 đến 20/12/2015)
Ngày đăng 11/12/2015 | 15:59  | Lượt xem: 412

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN MỜI

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

14/12

S

- 8h30: Tiếp công dân Hoàng Văn Trinh, tổ 3 phường Gia Thuỵ

Đ/c Hải

- Lãnh đạo phòng TNMT, BQL DA, QLĐT, Lãnh đạo UBND phường Gia Thuỵ (Phường tham mưu mời công dân)

P1UB

 

- 8h30: Làm việc với các đơn vị về công tác chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ XI, HĐND Quận, khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Đ/c Trình

- Lãnh đạo phòng TCKH, BQL DA, QLĐT, CAQ, Đội TTXD

P3UB

 

- 8h30: Dự Hội nghị Thành ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2016

 

- Đ/c Thân

Số 3 Lê Lai

 

- 7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý Thành phố Hà Nội năm 2015 (Từ 14/12 đến 18/12/2015) (Cả ngày)

 

- Đ/c Vũ Hà, Thạch

Trường LHP

 

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

Đ/c Thắng

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Trình, Chiến. Trưởng phòng QLĐT, QLDA, TCKH, KT. Chánh Văn phòng HĐND-UBND (Theo GM của Quận ủy)

P1QU

 

-  15h30: Dự kiểm điểm cán bộ, công chức năm 2015 tại phòng Kinh tế

 

- Đ/c Chiến

Phòng KT

 

Ba

15/12

 

S

- 8h30: Tiếp dân

Đ/c Thắng

- Thành viên Ban Tiếp công dân và xử lý đơn thư

KLC

 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư trên địa bàn phường Giang Biên, Phúc Lợi, Cự Khối (theo TBKL số 923/TB-UBND)

Đ/c Hải

- Lãnh đạo phòng TNMT, KT, YT; Chủ tịch UBND phường Giang Biên, Phúc Lợi, Cự Khối

Hiện trường

 

- 8h30: Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi nhà an ninh tại tổ 27, phường Ngọc Lâm theo kết luận thanh tra

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TP, TT, TNMT, QLĐT; Lãnh đạo VKS, TA, Hội luật gia; Chủ tịch và cán bộ địa chính UBND phường Ngọc Lâm

P2UB

 

- 9h30: Tiếp bà Chu Thị Sẵn và bà Chu Thị Ngọc, phường Phúc Lợi

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo GPMB, TNMT, TT; Trưởng Ban tiếp dân; Lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi

P2UB

 

- 10h30: Tiếp bà Nguyễn Thị Minh Na, phường Đức Giang

Đ/c Chiến

- Trưởng Ban tiếp dân Thành ủy HN; Lãnh đạo GPMB, TNMT; Lãnh đạo UBND phường Đức Giang

P2UB

 

- 7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng ngắn hạn về Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo hướng hội nhập

 

- Đ/c Trình (theo Công văn số 2975/SNV–ĐTBDTD ngày  26/11/2015 của Sở Nội vụ)

Học viện CBQLXD&ĐT

 

- 8h00: Dự kiểm điểm tại Đảng bộ phường Phúc Đồng

 

- Đ/c Loan

Tại phường

 

C

- 14h00: Họp UBND quận

Đ/c Hải

- TT UBND; Thành viên UBND quận;

+ Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TCKH, BQLDA, VHTT, KT, CAQ, TT; Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, Giang Biên

P1UB

 

- 13h30: Tham dự lớp bồi dưỡng ngắn hạn về Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo hướng hội nhập

 

- Đ/c Trình (theo Công văn số 2975/SNV–ĐTBDTD ngày  26/11/2015 của Sở Nội vụ)

Học viện

CBQLXD&ĐT

 

 

 

16/12

S

- 8h00: Hội nghị lần thứ 4, BCH Đảng bộ quận, khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đ/c Thắng

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Đảng bộ Quận; Ủy viên UBKT Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí Thường trực HĐND Quận; Phó Trưởng ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT, Văn phòng Quận uỷ; Trưởng các phòng, ban; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Bí thư Đảng uỷ 14 phường; Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc TTPTQĐ, Giám đốc Chi nhánh VP đăng ký đất đai Hà Nội quận Long Biên, Đội trưởng Đội TTXD

HTQU

 

C

- 14h00: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Đ/c Hải

- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban TC, DV, TG, UBKT, Chủ tịch LĐLĐ, Chánh Văn phòng Quận uỷ; Trưởng phòng NV, Chánh Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng CA, BCH QS

P1UB

 

- 14h00: Làm việc với phường Gia Thuỵ, phường Ngọc Lâm về giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TNMT; Lãnh đạo CN Long Biên - VPĐK Đất đai Hà Nội; Lãnh đạo UBND phường Gia Thuỵ, phường Ngọc Lâm

P3UB

 

- 13h30: Tham dự lớp bồi dưỡng ngắn hạn về Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo hướng hội nhập

 

- Đ/c Trình (theo Công văn số 2975/SNV–ĐTBDTD ngày  26/11/2015 của Sở Nội vụ)

Học viện

CBQLXD&ĐT

 

Năm

17/12

S

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội CCB và phong trào thi đua năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

 

- Đ/c Thắng, Liêm

HTQU

 

- 8h30: Dự Kỳ họp thứ VI, Ủy ban MTTQ Thành phố

 

- Đ/c Điềm

29 LTK

 

- 8h30: Thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên

 

- Đ/c Loan

P2QU

 

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường GPMB

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ. Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Thượng Thanh (UBND phường tham mưu mời đại diện các hộ dân bị thu hồi đất)

P2UB

 

- 7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng ngắn hạn về Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo hướng hội nhập

 

- Đ/c Trình (theo Công văn số 2975/SNV–ĐTBDTD ngày  26/11/2015 của Sở Nội vụ)

Học viện

CBQLXD&ĐT

 

C

- 14h00: Kỳ họp lần thứ XI, HĐND Quận, khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

 

 

 

+ Thảo luận tại tổ (Nhóm 1)

Đ/c Thắng

Các đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 1, 3, 4, 6

P1QU

 

+ Thảo luận tại tổ (Nhóm 2)

Đ/c Hải

Các đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 2, 5, 7, 8.

P1UB

 

Sáu

18/12

S

- 8h00: Kỳ họp lần thứ XI, HĐND Quận, khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Đ/c Bảo

- Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ; các đồng chí Uỷ viên BTV Quận uỷ; Các đại biểu HĐND quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND; Chi cục trưởng CCT; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT HĐND, Chủ tịch UBND các phường (mỗi phường mời 01 cử tri tiêu biểu) (theo GM của HĐND Quận)

HTQU

 

C

- 14h00: Kỳ họp lần thứ XI, HĐND Quận, khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Đ/c Bảo

- Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ; các đồng chí Uỷ viên BTV Quận uỷ; Các đại biểu HĐND quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND; Chi cục trưởng CCT; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT HĐND, Chủ tịch UBND các phường (mỗi phường mời 01 cử tri tiêu biểu) (theo Giấy mời của Hội đồng nhân dân quận)

HTQU

 

Bảy 19/12

S

- 8h00: Dự kiểm điểm tại Đảng bộ phường Việt Hưng

 

- Đ/c Loan

Tại phường

 

- 8h30: Dự kiểm điểm tại Đảng bộ phường Đức Giang

 

- Đ/c Thạch

Tại phường

 

- 8h30: Làm việc với các đơn vị về Công tác bàn giao các ô đất trúng đấu giá QSD đất tại phường Thạch Bàn cho Công ty Him Lam để triển khai thực hiện dự án

Đ/c Trình

- Lãnh đạo Sở TC, Sở XD, Quỹ phát triển đất TP; Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQL DA; Lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam

P3UB

 

C

 

 

 

 

 

CN

20/12

S

 

 

 

 

 

C