lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 02 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 11/01/2016 đến 17/01/2016)
Ngày đăng 08/01/2016 | 17:04  | Lượt xem: 488

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN MỜI

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

11/01

S

- 8h00: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Việt Hưng về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Loan, Chiến, Trình, Vũ Hà. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV, VPQU, VPHĐND-UBND. Chủ tịch HND Quận. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

- 8h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Dân Đảng

Đ/c Điềm

- Đ/c Thạch

P2QU

 

C

- 13h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

Đ/c Hải

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Loan, Vũ Hà, Thạch, Hùng, Trung, Chiến, Trình, Điềm. Trưởng phòng QLĐT, KT, TCKH, VHTT. Phó trưởng phòng phụ trách phòng LĐTBXH. Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận. (Theo GM của Quận ủy)

P1QU

 

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2015; Triển khai chương trình công tác công an và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016

 

- Đ/c Hải, Thắng

HTCAQ

 

Ba

12/01

 

S

- 8h00: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Thạch Bàn về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Liêm, Trình, Điềm, Vũ Hà. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV, VPQU, VPHĐND-UBND. Đội trưởng đội TTXD. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

 

- Đ/c Thắng

HTQU

 

- 8h30: Tiếp dân

Đ/c Chiến

- Thành viên Ban Tiếp công dân và xử lý đơn thư

KLC

 

- 8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Thành phố năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

 

- Đ/c Thân

Số 1TP

Hà Đông

 

- 8h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt quận và cơ sở quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đảng (Khóa XI)

 

Đ/c Thạch

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ quận khóa III; Trưởng, phó các phòng ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Báo cáo viên cấp Quận. Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường. Bí thư các chi, đảng bộ HCSN và DN.

Hội trường Tầng 2 KLC

 

C

- 14h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Đảng bộ quận Long Biên khóa III

Đ/c Thắng

- Đ/c Loan, Liêm, Điềm, Thạch, Việt Hà, Thân

P1QU

 

- 14h00: Họp Đảng ủy Quân sự Quận

Đ/c Hải

- Đ/c Trung

BCHQS

 

- 14h00: Tập huấn đào tạo phần mềm đơn thư (lớp 1  - UBND các phường)

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TT; Trưởng Bộ phận CNTT;  Lãnh đạo UBND, cán bộ tiếp nhận đơn, cán bộ CNTT 14 phường

THCSĐT Việt Hưng

 

- 14h00: Thường trực HĐND quận làm việc với các Ban HĐND về kế hoạch hoạt động năm 2016

Đ/c Liêm

- Thường trực HĐND; Trưởng, phó các ban HĐND; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

P2UB

 

 

13/01

S

- 8h00: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Bồ Đề về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Vũ Hà, Việt Hà, Trình. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV,  LĐTBXH, VPQU, VPHĐND-UBND. Chánh Thanh tra Quận. Đội trưởng Đội TTXD. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

- 8h30: Tập huấn đào tạo phần mềm đơn thư (lớp 2  -Phòng, ban chuyên môn)

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo, cán bộ VP, cán bộ CNTT các phòng, ban chuyên môn thuộc quận; Trưởng Bộ phận CNTT; Trưởng ban, cán bộ thuộc BTD; (Riêng các phòng TCKH, TTDS, TTVH, TTTDTT, CTĐ chỉ mời lãnh đạo phụ trách và cán bộ CNTT của phòng)

THCSĐT Việt Hưng

 

- 9h00: Thông qua chương trình hoạt động của BCĐ phòng không nhân dân và BCĐ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH; Lãnh đạo BCHQS

P3UB

 

- 8h30: Dự họp kiện toàn chức danh Chủ Tịch UBMTTQ phường Gia Thuỵ.

 

- Đ/c Điềm

Tại phường

 

C

- 14h00: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Sài Đồng về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Thân, Trình, Vũ Hà. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, QLDA, NV, KT VPQU, VPHĐND-UBND. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

- 14h00: Giao ban tiến độ triển khai Luật hộ tịch

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TP, NV; Trưởng Bộ phận một cửa, CNTT; Cán bộ TP phường Đức Giang, Thạch Bàn, Long Biên, Ngọc Thụy, Phúc Lợi

P3UB

 

- 14h30: Dự họp kiện toàn chức danh Chủ Tịch UBMTTQ phường ngọc Thuỵ.

 

- Đ/c Điềm

Tại phường

 

Năm

14/01

S

- 8h00: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Gia Thụy về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Việt Hà, Điềm, Trình, Vũ Hà. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, QLDA, NV, VPQU, VPHĐND-UBND. Lãnh đạo Công an Quận. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB, TTPTQĐ, BQLDA. Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang, Ngọc Thụy, Phúc Đồng. Lãnh đạo Công ty CP Him Lam

P2UB

 

- 10h00: Kiểm điểm tiến độ GPMB thực hiện dự án Khu công viên CNTT tại phường Phúc Đồng

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB; Lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam

P2UB

 

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

Đ/c Hải

- Tập thể Ban Thường vụ Quận ủy

P1QU

 

Sáu

15/01

S

- 8h00: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Long Biên về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Chiến, Điềm, Trình, Vũ Hà. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV, VPQU, VPHĐND-UBND. Chủ tịch Hội nông dân Quận. Đội trưởng Đội TTXD. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

C

- 14h00: Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng năm 2016

Đ/c Thắng

- Toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ cơ quan Dân, Đảng

HTQU

 

- 14h00: Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBND quận năm 2016

Đ/c Vũ Hà

- Toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ Cơ quan UBND quận

HTKLC

 

Bảy 16/01

S

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

 

- Đ/c Thắng, Hải, Chiến, Hùng

HTQU

 

- 8h30: Dự tổng kết hoạt động HĐND phường Cự Khối nhiệm kỳ 2011 – 2016

 

- Đ/c Liêm

Tại phường

 

C

 

 

 

 

 

CN

17/01

S

 

 

 

 

 

C