lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 03 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 18/01/2016 đến 24/01/2016)
Ngày đăng 15/01/2016 | 17:53  | Lượt xem: 528

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN MỜI

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

18/01

S

- 8h00: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và Thành phố về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Đ/c Hải, Thắng, Liêm, Điềm, Loan. Trưởng phòng Nội vụ Quận.

Số 1TP

Hà Đông

 

- 10h00: Dự Lễ thông xe kỹ thuật và gắn biển công trình cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên (công trình chào mừng Đại hội Đảng  toàn quốc lần thứ XII)

Đ/c Hải

- Ban Thường vụ Quận uỷ; TT.HĐND, UBND; Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng CA phường Gia Thuỵ, Thượng Thanh, Đức Giang; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Bồ Đề (Theo Giấy mời số 30/GM-UBND ngày 13/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

Tại nút giao thông TT

 

- 8h30: Báo cáo phương án chia lô tái định cư, phương án kiến trúc, quy chế bốc thăm thực hiện GPMB dự án Khu công viên CNTT Hà Nội tại khu đấu giá phường Thạch Bàn (đợt 2)

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng QLĐT, GPMB, TNMT; Lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng, Thạch Bàn; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam

P3UB

 

- 9h30: Giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu công viên CNTT Hà Nội (đợt 1)

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB; Lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng, Thạch Bàn; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Điện lực Long Biên, Công ty nước sạch số 2

P3UB

 

- 8h30: Làm việc với BQL Dự án về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Đ/c Trình

- Lãnh đạo BQLDA

BQLDA

 

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

Đ/c Hải

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Chiến, Loan, Thân. Trưởng phòng TNMT, QLĐT, TCKH, KT. Chánh Thanh tra Quận. Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận. Bí thư Đoàn Thanh niên Quận. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Giang Biên(Theo GM của Quận ủy)

P1QU

 

- 14h00: Giao ban công tác quản lý TTĐT, TTTXD, VSMT trên địa bàn quận (báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án LLQLTTĐT trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020; phương án XHH trang trí dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016; việc xây dựng kế hoạch về quản lý đô thị: kế hoạch triển khai Đề án; quy hoạch sắp xếp biển hiệu, biển quảng cáo; VSMT; TTXD)

Đ/c Trình

- Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, DA, TTXD, CA; Lãnh đạo Đội TTGTVT; PCT phụ trách KT-ĐT, CA 14 phường; Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành; Xí nghiệp MTĐT Gia Lâm; Công ty CP công trình đô thị Long Biên

P1UB

 

Ba

19/01

 

S

- 8h30: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Đức Giang về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Loan, Trình, Thạch, Vũ Hà. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV, VPQU, VPHĐND-UBND. Đội trưởng đội TTXD. Chi cục trưởng Chi cục thuế. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

- 8h30: Tiếp dân

Đ/c Thân

- Thành viên Ban Tiếp công dân và xử lý đơn thư

KLC

 

- 8h30: Triển khai công tác quản lý thị trường, vệ sinh ATTP dịp Tết Nguyên đán

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng TCKH, KT, YT, TNMT, CCT; Lãnh đạo Đội QLTT số 16; Lãnh đạo UBND các phường

P1UB

 

- 8h30: Dự Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

 

- Đ/c Việt Hà, Điềm

HTQU

 

C

- 14h00: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Phúc Lợi về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Thân, Việt Hà, Chiến, Trình, Vũ Hà, Điềm. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV, VPQU, VPHĐND-UBND. Chủ tịch Hội Nông dân. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

20/01

S

- 8h30: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Ngọc Lâm về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Loan, Vũ Hà, Việt Hà, Trình. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV, VPQU, VPHĐND-UBND. Chánh Thanh tra Quận. Đội trưởng đội TTXD. Chi cục trưởng Chi cục thuế. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

- 8h30: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Quận thống nhất các biện pháp triển khai kế hoạch giám sát 2016

Đ/c Điềm

- Thường trực MTTQ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Quận

P2QU

 

- 8h30: Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2016

Đ/c Chiến

- TT.HĐND, Uỷ ban MTTQ; Lãnh đạo Ban TG; Lãnh đạo phòng NV, TCKH, TNMT, QLĐT, GPMB, VHTT, LĐTBXH, Hội luật gia; Lãnh đạo CA, TA, THA; Trưởng Bộ phận CNTT, Bộ phận Một cửa; Toàn thể CBCC, LĐHĐ phòng TP; Lãnh đạo UBND, cán bộ tư  14 phường

HTQU

 

- 8h30: Dự tổng kết hoạt động HĐND phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

- Đ/c Liêm

Tại phường

 

 

C

- 14h00: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Giang Biên về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Thân, Thạch, Chiến, Trình. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, QLDA, NV, KT, VPQU, VPHĐND-UBND. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Chủ tịch Hội Nông dân Quận. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

- 14h00: Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2015, triển khai nhiệm vụ lực lượng vũ trang quận Long Biên năm 2016

Đ/c Vũ Hà

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Quận ủy, Hội CCB, PN, ND, Quận Đoàn, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng  KT, NV, YT, TCKH, VHTT, Văn phòng HĐND& UBND, CA; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng QS 14 phường (BCHQS tham mưu GM gửi các thành phần khác có liên quan)

BCHQS

 

Năm

21/01

S

- 8h30: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Thượng Thanh về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Thạch, Thân, Chiến, Trình, Vũ Hà. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV, GPMB, VPQU, VPHĐND-UBND. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

- 8h30: Dự Tổng kết công tác Hội phụ nữ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

 

- Đ/c Việt Hà, Điềm

HTQU

 

- 8h30: Dự Lễ ra mắt Chi bộ TTPTQĐ

 

- Đ/c Loan

P2QU

 

C

- 14h00: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Phúc Đồng về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Loan, Việt Hà, Chiến, Trình, Vũ Hà, Điềm. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, QLDA, NV, KT, GPMB, VPQU, VPHĐND-UBND. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Chủ tịch Hội Nông dân Quận. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

Sáu

22/01

S

- 8h30: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Ngọc Thụy về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Loan, Thạch, Chiến, Điềm, Trình, Vũ Hà. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV, VPQU, VPHĐND-UBND. Chánh Thanh tra Quận. Chủ tịch Hội nông dân Quận. Đội trưởng Đội TTXD. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

C

- 14h00: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Cự Khối về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Điềm, Thân, Việt Hà, Chiến, Trình, Vũ Hà. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV, VPQU, VPHĐND-UBND. Chủ tịch HND Quận. Đ/c QUV theo dõi phường. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

Bảy 23/01

S

- 8h30: Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với phường Bồ Đề về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đ/c Hải

- Đ/c Thắng, Liêm, Vũ Hà, Việt Hà, Loan, Trình. Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, KT, QLDA, NV,  LĐTBXH, VPQU, VPHĐND-UBND. Chánh Thanh tra Quận. Đội trưởng Đội TTXD. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể phường

Tại phường

 

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

Đ/c Chiến

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB, QLDA, TTPTQĐ. Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề, Thượng Thanh, Ngọc Thụy; Lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

P3UB

 

C

- 14h00: Họp UBND quận: Báo cáo Quy chế phối hợp giữa các lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch tổ chức Tết trồng cây 2016; công tác cán bộ

Đ/c Hải

- TT.HĐND, UBND; Thành viên UBND quận; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Lãnh đạo phòng QLĐT, TP, NV, KT, VHTT, QLDA, CA

P1UB

 

CN

24/01

S

 

 

 

 

 

C