lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 07 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 15/02/2016 đến 21/02/2016)
Ngày đăng 04/02/2016 | 16:21  | Lượt xem: 505

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

15/02

S

- 8h30: Gặp mặt đầu xuân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Dân Đảng, Cơ quan UBND quận

VPQU + VPUB + CĐ

- Ban Thường vụ Quận uỷ; TT.HĐND, UBND; Toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động Cơ quan Dân, Đảng, Cơ quan UBND quận

Đ/c Hải

KLC

- 9h30: Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016 tại đường 40m Bồ Đề

VPUB + DA

- Ban Thường vụ Quận uỷ; TT.HĐND, UBND;  Toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động Cơ quan Dân, Đảng, Cơ quan UBND quận; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường Bồ Đề (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Hải

Hiện trường

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hải

 

Tại phòng

Ba

16/02

S

- 8h30: Triển khai một số nội dung về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

NV

- Thành viên BCĐ, UBBC quận (theo Quyết định số 140-QĐ/QU ngày 25/01/2016); Trưởng CA quận; Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC, Chủ tịch UBND, thành viên BCĐ, UBBC các phường

Đ/c Hải

HTQU

- 8h00: Dự Hội nghị UBMTTQ Thành phố Hà Nội hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

 

- Đ/c Điềm

 

29 Lý Thường Kiệt

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hải

 

Tại phòng

- 14h00: Làm việc với Ban bồi thường GPMB về chương trình công tác năm 2016

GPMB

- Lãnh đạo GPMB, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Chiến

P2-UB

17/02

S

- 8h30: Thường trực Quận ủy làm việc với Ban Tổ chức Quận uỷ, phòng Nội vụ, Ban Tuyên giáo, TTBDCT về triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2016

BTC + NV

+TTBDCT+BTG

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Loan, Thạch. Lãnh đạo Ban Tổ chức, phòng Nội vụ, TTBDCT, VPQU, VPHĐND-UBND

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Giao ban tiến độ triển khai Luật hộ tịch và báo cáo mô tả công việc và phương án phân công nhiệm vụ cán bộ Tư pháp tại các phường

TP + NV

- Lãnh đạo phòng TP, NV, TT; Trưởng Bộ phận Một cửa, Bộ phận CNTT; Cán bộ tư pháp phường Đức Giang, Thạch Bàn, Long Biên, Ngọc Thụy, Phúc Lợi

Đ/c Chiến

P2 - UB

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hải

 

Tại phòng

- 14h00: Làm việc với các ngành về các nội dung chuẩn bị báo cáo, trình UBND Thành phố:

 

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng TCKH, DA

Đ/c Hà

P1-UB

+ 14h00: BQL Dự án báo cáo cơ chế đầu tư các dự án XDCB trên địa bàn

DA

+ Lãnh đạo phòng QLĐT

 

 

+ 15h30:  Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tổng hợp việc đầu tư cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế các phường

TCKH

 

 

 

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ giải quyết một số vụ việc đơn thư kéo dài, phức tạp                            

Ban tiếp dân

- Lãnh đạo phòng TNMT, TT, GPMB, DA, TTPTQĐ; Trưởng ban tiếp dân

Đ/c Chiến

P2 - UB

Năm

18/02

S

- 8h30: Thường trực Quận ủy làm việc với phòng Quản lý đô thị về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

QLĐT

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, KT, TNMT, DA, GPMB; Lãnh đạo Đội TTXD, CA

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Báo cáo dự toán vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016

KT

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Hội nghị tập huấn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng của Quốc hội, HĐND các cấp

MTTQ

- Theo GM của MTTQ Quận

 

Đ/c Điềm

KLC

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hải

 

Tại phòng

- 14h00: Họp BCN Chương trình số 02-Ctr/QU về"Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ CBCC, VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận, Phường giai đoạn 2015 - 2020"

NV

- Thành viên BCN: Chủ tịch LĐLĐ quận; Trưởng phòng NV, GDĐT, TP; Phó Trưởng ban TG, Văn phòng Quận uỷ, Văn phòng HĐND&UBND; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Thượng Thanh

Đ/c Hà

P1- UB

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB:

GPMB

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB;

Đ/c Chiến

P3-UB

+ 14h00: Thẩm định 03 phương án thực hiện dự án Khu cây xanh vườn hoa kết hợp bãi đỗ xe và nhà ở

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên; Lãnh đạo Công ty TNHH TM&ĐT Thiên Hà Thủy

 

 

+ 14h30: Thẩm định 02 phương án thuê thầu phường Phúc Lợi thực hiện dự án GPMB một phần ô đất ký hiệu C.7/CCTP, phường Giang Biên và Phúc Lợi quận Long Biên phục vụ tái định cư các cơ quan Bộ Quốc phòng

 

+ Lãnh đạo TTPTQĐ; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

 

 

Sáu

19/02

S

- 8h30: Thường trực Quận ủy làm việc với BQL Dự án về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

QLDA

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQL DA, TNMT, GPMB

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Rà soát nguồn thu ngân sách năm 2016

TCKH+

CCT

- Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT; Lãnh đạo CCT

Đ/c Chiến

P2-UB

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hải

 

Tại phòng

- 14h00: Làm việc tại phòng: Phòng Văn hoá& Thông tin báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định phương án hoạt động NVH TDP và TTVH-TT phường

VHTT

- Lãnh đạo phòng VHTT, TCKH

Đ/c Hà

Tại phòng

- 14h00: Kiểm tra hiện trường, tiến độ GPMB dự án đường 40m Bồ Đề

GPMB

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB, DA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

Đ/c Chiến

Hiện trường

Bảy 20/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 21/02

S

 

 

 

 

 

C