lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 18 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 02/5/2016 đến 08/5/2016)
Ngày đăng 29/04/2016 | 15:45  | Lượt xem: 1739

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

02/5

S

Nghỉ bù lễ 30/4 - 1/5

 

 

C

 

 

Ba

03/5

S

Nghỉ bù lễ 30/4 - 1/5

 

 

C

 

 

04/5

S

- 8h30: Hội nghị thông báo tình hình Kinh tế - Xã hội của phường với các ứng cử viên đại biểu HĐND Quận và phường

 

- Ứng cử viên đại biểu HĐND Quận

 

Tại các  phường

C

- 14h00: Hội nghị thông báo tình hình Kinh tế - Xã hội của quận và hướng dẫn việc tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên

UBND+

MTTQ

- Thường trực Quận uỷ; Thường trực HĐND. Đ/c Chiến. Thường trực UBBC quận, Ban Thường trực MTTQ. Lãnh đạo CA, BCHQS Quận. Trưởng các phòng TCKH, QLĐT, TNMT, KT, LĐTBXH, GDĐT, YT, QLDA, GPMB, TT, NV, TP, VPQU, VPHĐND-UBND; người ứng cử đại biểu QH, HĐND TP, HĐND quận

Đ/c Điềm

HTQU

- 14h00: Dự họp UBBC đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 9

NV

- Lãnh đạo phòng NV

Đ/c Hà

Đông Anh

- 14h00: Dự họp Thành phố

 

- Đ/c Trình

 

Thành phố

- 16h30: Dự họp chi bộ

 

- Đ/c Hải, Thắng. Đảng viên chi bộ VPQU

 

P1-QU

Năm

05/5

S

- 8h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Chánh VPQU

 

Cung VHHN

Việt Xô

C

- 13h30: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Chánh VPQU

 

Cung VHHN

Việt Xô

Sáu

06/5

S

- 8h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; Chánh VPQU

 

Cung VHHN

Việt Xô

C

- 14h00: Dự họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử Thành phố

 

- Đ/c Hải

 

Số 9 Ngô Quyền

- 14h00: Triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2016

 

 

TT BCH PCTT

- Thường trực Quận ủy, TT HĐND quận, đ/c Chiến, Trình, Hương , thành viên BCH PCTT quận, Trưởng phó các tiểu ban PCTT, lãnh đạo phòng YT, DA, KT, Chủ tịch UBND các phường

Đ/c Hà -CT

P2-QU

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy Công an quận với các tổ chức chính trị - xã hội quận Long Biên

BDV

- Thành phần theo Quyết định 198, ngày 20/4/2016 của Quận ủy

Đ/c Việt Hà

P1-QU

- 14h00: Họp Ban bầu cử HĐND Quận

 

- Thành viên  Ban bầu cử theo quyết định 167 của UBND Quận

Đ/c Thân

Phường Phúc Đồng

Bảy 07/5

S

- 8h30: Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội

UBND+

MTTQ

- Thường trực Quận uỷ; UBBC quận. Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ quận; người ứng cử đại biểu QH. Lãnh đạo CA, BCHQS Quận. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ 14 phường. Lãnh đạo CA 14 phường. (Thành phần theo GM của MTTQ Thành phố)

MTTQ Thành phố

KLC

- 9h00: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB tại Tổ 17 phường Phúc Đồng.

 

GPMB

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB;  lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng (Phường mời các hộ dân có liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

C

- 14h00: Dự Lễ phát động chiến dịch "Mùa hè Thanh niên tình nguyện" năm 2016. Gặp mặt cử tri tuổi 18 lần đầu tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

ĐTN

- Đ/c Việt Hà, Điềm

 

THPT

Thạch Bàn

CN 08/5

S

 

 

 

 

 

C