lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 19 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 09/5/2016 đến 15/5/2016)
Ngày đăng 06/05/2016 | 17:04  | Lượt xem: 565

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

09/5

S

- 8h30: Tiếp Tổ công tác Hội LHPN Thành phố chỉ đạo Đại hội

HPN

- Đ/c Thắng, Loan. Lãnh đạo Hội LHPN Quận

 

P1-QU

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT và xử lý các vi phạm về hành lang thoát nước

 

QLĐT

 - Đ/c Trình - PCT, Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD, Văn phòng HĐND&UBND quận

Đ/c Hà

P1-UB

Hiện trường

- 10h00: Làm việc với phòng TCKH, Ban QLDA về công tác điều hành ngân sách

TCKH

- Lãnh đạo phòng TCKH, Giám đốc Ban QLDA

Đ/c Hà

Tại phòng

- 9h30: Kiểm tra hiện trường công tác GPMB đường 40m Bồ Đề

GPMB

- Lãnh đạo Ban QLDA, GPMB, UBND phường Bồ Đề

Đ/c Chiến

Hiện trường

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

 

- Thường trực Quận ủy. (Thành phần theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền Đại hội phụ nữ quận, nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Trưởng phòng VHTT, TTVH, TTTDTT. Lãnh đạo Hội phụ nữ Quận

Đ/c Thạch

P2-QU

- 14h00: Rà soát  chính sách  GPMB thực hiện dự án BT của Công ty Khai Sơn (giai đoạn 2)

GPMB

- Lãnh đạo Ban BTGPMB, TNMT, QLĐT, TCKH; lãnh đạo   UBND phường Ngọc Thụy.

Đ/c Chiến

P2 -UB

- 14h00: Làm việc với phòng QLĐT về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 05

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT

Đ/c Trình

Tại phòng

 

Ba

10/5

S

- 8h00: Dự Hội nghị Thành phố tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) và kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội (Khóa XV) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2015

 

- Đ/c Thắng, Thạch

 

Số 1

Tăng

Bạt Hổ

- 8h30: Tiếp dân

Ban tiếp dân

- TTHĐND; Thành viên Ban tiếp dân và xử lý đơn thư

Đ/c Hà -CT

KLC

- 8h30: Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương

KT

- Lãnh đạo phòng KT, YT, TTYT, VHTT, CAQ, Chi cục bảo vệ thực vật, Trạm thú y, Đội QLTT số 16.

Đ/c Chiến

P2-UB

- 8h30: Họp thẩm định chủ trương đầu tư các dự án

DA

- Thành viên tổ thẩm định chủ trương đầu tư (Theo QĐ 1151/QĐ-UBND ngày 09/03/2016)

Đ/c Trình

P3-UB

- 8h30: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Giang Biên

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h30: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Việt Hưng

Phường

- Đ/c Loan

 

Tại phường

C

- 14h00: Họp UBND quận

 

- TT HĐND, Thành viên UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1-UB

+ 14h00: Thảo luận quy chế làm việc của UBND quận

VP

+ Trưởng các phòng ban chuyên môn quận

 

 

+ 15h30: Báo cáo dự thảo quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường

TNMT

+ Lãnh đạo UB MTTQ quận, phòng TNMT, TCKH, YT, KT, QLĐT, TP

 

 

- 14h00: Giao ban cụm cơ sở đảng tháng 5/2016

 

- Đ/c Loan, Liêm, Thân, Việt Hà, Thạch, Điềm. Quận ủy viên theo dõi cơ sở đảng. Thành phần theo Quyết định 183-QĐ/QU, ngày 16/3/2016 của Quận ủy (Theo GM của Quận ủy)

 

Tại các cụm

11/5

S

- 8h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Thành phố

MTTQ

- Đ/c Hải. Các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy. Thường trực Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND Quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể, Công an, Quân sự Quận và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ phường. Đại diện lãnh đạo các tổ chức Chính trị-xã hội, Công an phường và các cử tri đại diện tổ dân phố.(Theo GM của MTTQ Quận)

Đ/c  Điềm

KLC

- 8h30: Làm việc với các đơn vị về tiến độ giải quyết đơn thư còn tồn đọng

Ban TD+TT

- Lãnh đạo phòng TNMT, TT, Ban BT GPMB, Trưởng bộ phận tiếp dân (TT tham mưu mời các phường có liên quan)

Đ/c Chiến

P2-UB

- 8h30: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Thượng Thanh

Phường

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 8h30: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Sài Đồng

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

C

- 14h00: Báo cáo quy mô các dự án

TCKH+ DA

- Đ/c Hà-CT, Trình. TT HĐND quận, lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TCKH, DA

Đ/c Hải

P1-UB

+ 14h00: Vườn hoa cây xanh tại ô QH B2/CX1, QH B2/CX2 phường Ðức Giang

 

+ Lãnh đạo UBND phường Đức Giang

 

 

+ 15h00: Vườn hoa tại ô QH E.1/DS phường Gia Thụy

 

+ Lãnh đạo UBND phường Gia Thuỵ

 

 

+ 15h30: Chỉnh trang hạ ngầm hệ thống điện - viễn thông các tuyến ngõ 66, ngõ 481 phường Ngọc Lâm

 

+ Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm

 

 

+ 16h00: Chỉnh trang hạ ngầm hệ thống điện - viễn thông phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Ðề

 

+ Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề

 

 

- 14h00: Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 5/2016 các ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận

VPQU

- Đ/c Loan, Thân, Việt Hà, Thạch, Điềm. Trưởng các Ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận. Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5 phường Đức Giang

UBND phường

- Lãnh đạo phòng NV, Chánh VP HĐND&UBND, lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Đức Giang,

Đ/c Chiến

 

Tại phường

Năm

12/5

S

- 8h30: Giao ban BCĐ 197 (chuyên đề xử lý các vi phạm TTĐT, đánh giá kết quả thí điểm triển khai công tác thu gom vận chuyển rác thải bằng phương pháp cơ giới VSMT  )

QLĐT+DA

- Đ/c Hà-CT, Trình. Lãnh đạo UB MTTQ, QĐ, PN, lãnh đạo phòng TCKH, DA, TNMT, QLĐT, CA quận, VHTT, Đội TTXD quận, Đội TTGTVT, Chủ tịch UBND, Trưởng CA các phường

Đ/c Hải

P1-UB

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB:

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, BBT GPMB;

Đ/c Chiến

PH BBT

+ 8h30: Thẩm định 05 PA đất nông nghiệp thực hiện dự án XD đường 21m phường Phúc Lợi

 

- Lãnh đạo Ban  QLDA, UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

 

 

+ 9h00: Thẩm định 04 PA và kế hoạch thực hiện dự án Khu nhà ở Thạch Bàn

 

- Lãnh đạo Tổng công ty nhà ở Bộ Quốc Phòng; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 9h30: Thẩm định PA đất nông nghiệp dự án Tuyến đường giáp tuyến đường 30m sau TTTM Savico đến phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng

 

- Lãnh đạo Ban  QLDA, UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng

 

 

+ 10h00: Thông qua 07 phương án bổ sung thêm tiền hỗ trợ tạm cư dự án Quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang;  thông qua phương án hộ Hoàng Thị Dung dự án Đường Ngô Gia Tự

 

- Lãnh đạo Ban  QLDA, CNPTQĐ Long Biên; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang

 

 

- 8h30: Làm việc với Tổng Công ty HUD về thực hiện thông báo số 57/TB-UBND ngày 05/04/2016 của UBND Thành phố về bàn giao, tiếp nhận các công trình HTKT, HTXH trong khu đô thị Việt Hưng

DA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, DA; Lãnh đạo Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị HUD

Đ/c Trình

P3-UB

- 8h30: Dự Hội nghị công tác dân vận phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp

 

- Đ/c Việt Hà

 

Số 9

Ngô Quyền

- 8h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 1 - phường Ngọc Thụy

MTTQ+ phường

- Đ/c Liêm, Điềm. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

C

- 14h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 3 - phường Ngọc Lâm

MTTQ+ phường

- Đ/c Hà-CT, Liêm. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

- 14h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 2 - phường Bồ Đề

MTTQ+ phường

- Đ/c Việt Hà, Trình. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

CCT + TCKH

- Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, VP, KT, VHTT, YT, CAQ; Chi cục trưởng CCT, Đội QLTT số 16, Kho Bạc nhà nước; lãnh đạo UBND các phường.

Đ/c Chiến

P1-UB

Sáu

13/5

S

- 8h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 4 - phường Thượng Thanh

MTTQ+ phường

- Đ/c Hải, Thạch. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

- 8h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 3 - phường Gia Thụy

MTTQ+ phường

- Đ/c Hà-CT. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

- 8h30: Giao ban cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hành chính sự nghiệp và công tác môi trường.

TNMT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TCKH, CCT, Chi nhánh VPĐKĐĐ; Trưởng Bộ phận Một cửa; Chủ tịch UBND các phường.

Đ/c Chiến

P1- UB

- 8h30: Làm việc với Công ty Him Lam về công tác khớp nối HTKT, thoát nước và tổ chức giao thông tại khu vực nút giao trung tâm quận Long Biên

Công ty Him Lam

- Lãnh đạo phòng QLĐT, DA; lãnh đạo BQLHT Tả Ngạn; lãnh đạo Công ty CP Him Lam

Đ/c Trình

P3-UB

- 8h00: Dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

 

- Đ/c Việt Hà

 

Tiểu học

Ngọc Lâm

- 8h30: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 8h30: Hội nghị tập huấn hướng dẫn tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021trên địa bàn Quận.

 

 

- Lãnh đạo phòng Nội vụ. Trưởng ban, Phó ban các Ban bầu cử Quận; Các đồng chí trong Tổ tổng hợp kết quả bầu cử theo Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND Quận;Chủ tịch UBND hoặc Chủ tịch Uỷ ban bầu cử các phường; công chức Văn phòng - Thống kê; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các phường

Đ/c Liêm

THCS

Đô thị

Việt

Hưng

C

- 14h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 4 - phường Việt Hưng

MTTQ+ phường

- Đ/c Hải, Loan. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án đường 40m, khu đấu giá Bồ Đề

GPMB

- Đ/c Chiến, Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB, DA, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

Đ/c Hà-CT

P1-UB

- 14h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 5 - phường Đức Giang

MTTQ+ phường

- Đ/c Thạch. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

Bảy 14/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 15/5

S

 

 

 

 

 

C