lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 21 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 23/5/2016 đến 29/5/201)
Ngày đăng 20/05/2016 | 16:25  | Lượt xem: 1796

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

23/5

S

- Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

 

- Ban Thường vụ Quận ủy

 

Tại phòng

C

 

 

 

 

 

 

Ba

24/5

S

- 8h00: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch về rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức CT-XH Thành phố

 

- Đ/c Hải, Loan

 

Số 9

Ngô Quyền

- 8h30: Tiếp dân

Ban tiếp dân

- Đ/c UV TT HĐND quận. Thành viên Ban tiếp dân và xử lý đơn thư

Đ/c Thắng

KLC

- 8h30: Kiểm tra hiện trường

 

- Lãnh đạo VPHĐND-UBND

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, BBT GPMB;

Đ/c Chiến

PH BBT

+ 8h30: Thông qua 4 PA dự án BTHT,TĐC các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang

 

- Lãnh đạo Ban QLDA, Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang

 

 

+ 9h00: Thẩm định 56 PA bồi thường tại Tổ 17 phường Phúc Đồng thực hiện dự án Khu công viên CNTT Hà Nội

 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam.

 

 

+ 9h45: Thẩm định 01 PA hộ Trần Thị Tín dự án Sân golf Long Biên

 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Long Biên.

 

 

+ 10h00: Thẩm định 04 PA và kế hoạch thực hiện dự án Khu nhà ở Thạch Bàn

 

- Lãnh đạo Tổng công ty nhà ở Bộ Quốc Phòng; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 10h30: Thẩm định 57 PA đất nông nghiệp dự án Đấu giá QSDĐ tại phường Long Biên

 

- Lãnh đạo QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên.

 

 

+11h00: Thẩm định 70 PA GPMB phường Thượng Thanh thực hiện Dự án BT 40m.

 

- Lãnh đạo CNTTPTQĐ; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh; lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn.

 

 

- 8h30: Họp triển khai công việc phục vụ Đại hội HPN Quận, nhiệm kỳ 2016-2021

HPN

- Thành phần theo GM của HPN Quận

Đ/c Việt Hà

P2-QU

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. (Thành phần theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1-QU

- 15h30: Làm việc với Công ty Him Lam về công tác GPMB liên quan đến Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe HN

GPMB

- Lãnh đạo BT GPMB, TNMT, Lãnh đạo Công ty Him Lam.

Đ/c Chiến

 

P2-UB

- 14h00: Làm việc với Công ty Khai Sơn về tiến độ triển khai thực hiện dự án BT

TCKH

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, DA; lãnh đạo Công ty Khai Sơn

Đ/c Trình

P3 - UB

25/5

S

- 8h30: Tổng duyệt Chương trình Đại hội HPN Quận

HPN

- Đ/c Việt Hà. Thành phần theo GM của HPN Quận

Đ/c Thắng

KLC

- 8h30: Họp Ban Chủ nhiệm Chương trình 02

NV

- Đ/c Hương, LĐLĐ, BTC, TTBDCT, BTG, Trưởng phòng NV, GĐ-ĐT, TP, LĐTBXH, VPQU, VP HĐND-UBND quận, Chủ tịch UBND các phường Thượng Thanh, Gia Thuỵ,  (theo quyết định 162-QĐ/QU ngày 17/2/2016 của Quận uỷ)

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 8h30: Rà soát quỹ đất tái định cư trên địa bàn quận

Phòng TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, CNPTQĐ Long Biên; lãnh đạo UBND các phường.

Đ/c Chiến

P2-UB

- 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án phục vụ khai giảng

DA

- Lãnh đạo phòng GDĐT, DA (DA mời các đ/v thi công)

Đ/c Trình

Hiện trường

C

- 14h00: Thường trực HĐND và Ban Tổ chức Quận ủy báo cáo về công tác nhân sự sau bầu cử

BTC

- Đ/c Liêm, Loan

Đ/c Hải

Tại phòng

- 14h00: Họp UBND quận

 

- TT HĐND, Thành viên UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1-UB

+ 14h00: Phòng Kinh tế báo cáo dự thảo đề án "Phát triển làng nghề Lệ Mật giai đoạn 2016-2020"

KT

+ Trưởng các phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT, VHTT, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

 

 

+ 16h00: Phòng TNMT báo cáo dự thảo Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường

TNMT

+ Lãnh đạo phòng TNMT, TP, QLĐT, TCKH, KT, YT, CA

 

 

Năm

26/5

S

- 8h30: Hội nghị tổng kết, tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi ngành Giáo dục&Đào tạo năm học 2015-2016

 

GDĐT

- TT HĐND; Đ/c Hương; Lãnh đạo Ban TG, DV, LĐLĐ, Quận Đoàn, Văn phòng Quận ủy; Lãnh đạo phòng NV, VHTT, TCKH, Văn phòng HĐND&UBND (Theo Giấy mời của phòng Giáo dục& Đào tạo)

Đ/c Hải

Hội trường KLC

- 8h30: Giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại trưởng THPT Thạch Bàn

BDV

- Đ/c Việt Hà. Thành viên đoàn giám sát theo Quyết định 203-QĐ/QU, ngày 28/4/2016 của Quận ủy

Đ/c Thắng

Tại đơn vị

- 8h30: Giao ban tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản quý II/2016

DA+

TCKH

- Đ/c Trình, lãnh đạo phòng TCKH, DA, GPMB, QLĐT, TNMT, Văn phòng HĐND-UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1-UB

- 8h30: Làm việc với Thanh tra Thành phố về công tác giải quyết đơn thư

Thanh tra

- Đại diện Thanh tra thành phố, lãnh đạo Thanh tra quận (Thanh tra quận tham mưu mời thành phần liên quan)

Đ/c Chiến

 

P2-UB

C

- 14h00: Họp BCĐ CNTT quận

 

 

- Đ/c Thắng, Hà-CT, Thạch, Hương, Chánh VPQU, Chánh VPHĐND&UBND quận, Trưởng phòng NV, Trưởng bộ phận CNTT VP HĐND&UBND quận

Đ/c Hải

P1 - UB

- 15h30: Họp BCĐ cải cách hành chính quận

NV

- Đ/c Hương, Trưởng phòng NV, TP, TCKH, VHTT, Chánh VP HĐND&UBND quận, Trưởng bộ phận CNTT

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

CCT+TCKH

- Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, VP, KT, VHTT, YT, CAQ; Chi cục trưởng CCT, Đội QLTT số 16, Kho Bạc nhà nước (Chi cục thuế phối hợp VP mời các thành phần liên quan)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Làm việc với BQLDA về công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án

DA

- Lãnh đạo BQLDA

Đ/c Trình

P3-UB

- 14h00: Triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2016 tiểu ban khu vực Gia Thượng

 

- Lãnh đạo Hạt QL đê số 5, BCHQS quận, XNTN số 5, XN đầu tư PTTL Gia Lâm, Chủ tịch UBND, Trưởng CA các phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, Đức Giang (theo quyết định số 2657/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên)

Đ/c Việt Hà

Phường Ngọc Thuỵ

- 14h00: Triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2016 tiểu ban khu vực Phúc Lợi

 

- Lãnh đạo Hạt QL đê số 5, BCHQS quận, XNTN số 5, XN đầu tư PTTL Gia Lâm, Chủ tịch UBND, Trưởng CA các phường Phúc Lợi, Giang Biên, Sài Đồng, Phúc Đồng, Việt Hưng (theo quyết định số 2656/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên)

Đ/c Điềm

Phường Giang Biên

- 16h30: Giao ban lãnh đạo UBND quận

 

- Lãnh đạo UBND quận, VP HĐND&UBND

Đ/c Hà-CT

Tại phòng

Sáu

27/5

S

- 8h30: UBND Quận báo cáo công tác đầu tư xây dựng cải tạo chợ, xây dựng chợ VMTM và các cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

KT

- Đ/c Hà -CT, Chiến. TT HĐND. Lãnh đạo phòng KT, YT, VHTT, TCKH, QLĐT, Chủ tịch UBND các phường, Công ty KDNS, Công ty Điện lực Long Biên, Đội CSPCCC quận

Đ/c Hải

P1-UB

- 8h30: Giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại CTCP quản lý đường sông số 6

BDV

- Đ/c Việt Hà. Thành viên đoàn giám sát theo Quyết định 203-QĐ/QU, ngày 28/4/2016 của Quận ủy

Đ/c Thắng

Tại đơn vị

- 8h30: Thống nhất phương án bố trí bến xe buýt theo hướng tuyến 03 và 59 trên tuyến đường  21m Phúc Lợi

QLĐT

- Lãnh đạo Sở GTVT; lãnh đạo phòng QLĐT, TTGTVT; lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi; lãnh đạo Tổng Công ty vận tải Hà Nội

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Giao ban dư luận xã hội tháng 5/2016

BTG

- Thành phần theo GM của BTG Quận ủy

Đ/c Thạch

P2-QU

C

- 14h00: Làm việc với các đơn vị về tiến độ giải quyết đơn thư tồn đọng và dự kiến điều chỉnh quy trình tiếp nhận giải quyết đơn thư.

TT

- Đ/c Chiến, lãnh đạo phòng TNMT, TT, GPMB, Trưởng bộ phận tiếp dân

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 14h00: Làm việc với Công ty xây dựng số 3 và Công ty xây dựng số 5 về công tác hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông trong khu đô thị Sài Đồng

Công ty XD số 3 và số 5

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, XNTN số 5; lãnh đạo UBND phường Sài Đồng, Phúc Đồng, Việt Hưng; lãnh đạo Công ty xây dựng số 3 và số 5; Công ty CP CTĐT Phú Thành

Đ/c Trình

P3 - UB

- 14h00: Triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2016 tiểu ban khu vực Thạch Bàn

 

- Lãnh đạo hội ND, Hạt QL đê số 5, BCHQS quận, XNTN số 5, XN đầu tư PTTL Gia Lâm, Chủ tịch UBND, Trưởng CA các phường Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thuỵ (theo quyết định số 2655/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên)

Đ/c Thạch

Phường Thạch Bàn

Bảy 28/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 29/5

S

 

 

 

 

 

C