lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 22 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 30/5/2016 đến 05/6/201)
Ngày đăng 27/05/2016 | 15:34  | Lượt xem: 1785

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

30/5

S

- 8h30: Dự kỷ niệm 55 năm thành lập quận Ba Đình

 

- Đ/c Hải, Hà-CT; Chánh Văn phòng HĐND-UBND

 

25 Liễu Giai

- 10h30: Làm việc với các đơn vị về báo cáo tiêu chí kiểm tra, đánh giá công nhận trường đạt mô hình trường học điện tử

 

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng NV, GDĐT, TCKH, DA, Trưởng bộ phận CNTT

Đ/c Hà-CT

P1-UB

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB:

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, BBT GPMB;

Đ/c Chiến

PH BBT

 + 8h30: Thẩm định phương án mồ mả dự án Bệnh viện ung bướu 1000 năm Thăng Long HN

 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề;  lãnh đạo Công ty cổ phần ngàn năm.

 

 

+ 8h45: Thẩm định 06 PA GPMB dự án xây dựng đường 40m Bồ Đề.

 

- Lãnh đạo Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề (Phường mời đại diện hộ dân liên quan)

 

 

+ 9h30: Thẩm định 01 phương án hộ ông Phan Thanh Chương dự án Đường 5 kéo dài

 

- Lãnh đạo Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang  (Phường mời đại diện hộ dân liên quan)

 

 

+ 9h45: Thẩm định đất công tại phường Thượng Thanh, Việt Hưng dự án Cải tạo, mở rộng 03 hệ thống thoát nước qua đường tàu phường Đức Giang, Thượng Thanh.

 

- Lãnh đạo Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh, Việt Hưng.

 

 

+ 10h00: Thẩm định 24  phương án dự án Tạo quỹ đất sạch ô quy hoạch C3-6/CCDV05 phường Cư Khối

 

- Lãnh đạo Ban QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối (Phường mời đại diện hộ dân liên quan)

 

 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD trên địa bàn quận

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h30: Dự họp Đảng ủy phường Sài Đồng

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h30: Dự họp Đảng ủy phường Long Biên

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

C

- 13h00: Dự kỷ niệm 55 năm thành lập quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

 

- Đ/c Hải, Hà-CT; Chánh Văn phòng HĐND-UBND

 

Tại các

Quận

- 15h00: Họp Thường trực Thành ủy

 

- Đ/c Hải, Hà-CT

 

Số 9 Ngô Quyền

- 15h30: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy.  (Thành phần theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Họp rà soát tiến độ GPMB thực hiện các dự án mới triển khai trên địa bàn quận

GPMB

- Lãnh đạo Ban BT GPMB, QLDA, CN PTQĐ Long Biên; lãnh đạo UBND các phường có liên quan; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam, Công ty CP Ngôi Nhà Mới

Đ/c Chiến

P1-UB

- 14h00: Dự Đại hội Hội phụ nữ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (phiên trù bị)

HPN

- Đ/c Việt Hà, Điềm

 

KLC

- 14h00: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh

Phường

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 19h30: Dự Liên hoan CLB TDP làm điểm cấp Quận, chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Phường

- Đ/c Thạch

 

Phường Thạch Bàn

 

Ba

31/5

S

- 7h30: Dự Đại hội Hội phụ nữ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (phiên chính thức)

HPN

- Tập thể Ban Thường vụ; Đ/c Hương

 

KLC

- 8h30: Tiếp dân

Ban tiếp dân

- Thành viên Ban tiếp dân và xử lý đơn thư

Đ/c Thân

KLC

- 8h30: Họp rà soát hồ sơ cấp GCN QSD đất phường Đức Giang năm 2016

UBND phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, CN VPĐK LB; Lãnh đạo HĐND, UBND phường Đức Giang và cán bộ phường liên quan

Đ/c Chiến

Tại phường

C

- 14h00: Thường trực HĐND quận thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất - HĐND quận khoá III nhiệm kỳ 2016-2021

 

- TT HĐND quận, Lãnh đạo UBND quận, Trưởng ban pháp chế HĐND quận, Chủ tịch UB MTTQ quận, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND quận, Trưởng phòng NV, Chánh VP HĐND&UBND quận

Đ/c Hải

P1 - UB

- 15h00: Họp UBND quận:

 

- TT HĐND, Thành viên UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1-UB

+ 15h00: Phòng Kinh tế báo cáo dự thảo đề án "Phát triển làng nghề Lệ Mật giai đoạn 2016-2020"

KT

+ Trưởng các phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT, VHTT, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

 

 

+ 16h00: Phòng Kinh tế báo cáo cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại phường Giang Biên, Cự Khối

KT

+ Trưởng các phòng TCKH, KT, TNMT, Chủ tịch phường Giang Biên, Cự Khối

 

 

01/6

S

- 8h30: Họp Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 của Quận ủy

QLĐT

- Thành viên BCN Chương trình 03 (theo quyết định số 162-QĐ/QU, ngày 17/02/2016 của Quận uỷ)

Đ/c Hà-CT

P1-UB

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2016

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, CAQ; lãnh đạo UBND các phường Bồ Đề, Đức Giang, Thượng Thanh, Gia Thuỵ, Phúc Lợi, Việt Hưng, Sài Đồng, Thạch Bàn.

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Làm việc với các cơ sở thuộc đối tượng phải di dời theo văn bản số 2781/UBND-ĐT ngày 16/5/2016 của UBND thành phố.

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, CAQ; lãnh đạo UBND các phường Bồ Đề, Đức Giang, Thượng Thanh, Gia Thuỵ, Phúc Lợi, Việt Hưng, Sài Đồng, Thạch Bàn (Phòng TNMT tham mưu mời đại diện các cơ sở theo danh sách)

Đ/c Chiến

P2 -UB

- 8h30: Dự họp Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Ngọc Lâm

Phường

- Đ/c Liêm

 

Tại phường

- 8h30: Dự họp Đảng ủy phường Cự khối

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 10h00: Dự họp Đảng ủy phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

C

- 14h00: Làm việc tại phòng: Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ ATTP

YT

- Đ/c Chiến, Hương; Lãnh đạo phòng YT, TTYT, CA

Đ/c Hà-CT

Tại phòng

- 15h00: Họp rà soát hồ sơ cấp GCN QSD đất phường Bồ Đề năm 2016

UBND phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, CN VPĐK LB; Lãnh đạo HĐND, UBND phường Bồ Đề và cán bộ phường liên quan.

Đ/c Chiến

Tại phường

- 14h00: Làm việc với BQL Dự án về điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện DA

DA

- Lãnh đạo BQLDA

Đ/c Trình

P3 - UB

- 14h00: Họp thẩm định hồ sơ kết nạp đảng

BTC

- Lãnh đạo BTG, BTC, BDV, UBKT

Đ/c Loan

P2-QU

Năm

02/6

S

- 8h30: Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

NV

- Lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Lãnh đạo BTG, UBKT, BTC, BDV TU, Sở NV, Ban TĐKTTP, Sở VHTT&DL, Sở TTTT, lãnh đạo QU, HĐND, UBND, UB MTTQ quận, BCĐ BC, UBBC quận, Trưởng phó các ban BC, Trưởng phó các tiểu ban giúp việc BBC, Trưởng các phòng ban ngành đoàn thể, các đơn vị phối quản, Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND, UBBC, Chủ tịch UBMTTQ, tổ trưởng các tổ bầu cử các phường (NV tham mưu mời các cá nhân được khen thưởng)

Đ/c Hải

KLC

C

- 14h30: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Tập thể Ban Thường vụ

Đ/c Hải

P1-QU

- 16h30: Giao ban lãnh đạo UBND quận

 

- Lãnh đạo UBND quận, VP HĐND&UBND

Đ/c Hà-CT

Tại phòng

Sáu

03/6

S

- 8h30: Hội nghị công bố quy hoạch khu Hanel

VPQU+VPUB+QLĐT

- Tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể thuộc quận, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND, UBND phường Phúc Lợi (phường tham mưu mời các tổ dân phố liên quan)

Đ/c Hải

HTQU

- 9h00: Họp rà soát hồ sơ cấp GCN QSD đất phường Thượng Thanh năm 2016

UBND phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, CN VPĐK LB; Lãnh đạo HĐND, UBND phường Thượng Thanh và cán bộ phường liên quan.

Đ/c Chiến

Tại phường

- 10h00: Làm việc với Công ty Khai Sơn về tiến độ triển khai thực hiện dự án BT

TCKH

- Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, DA; Lãnh đạo Công ty Khai Sơn

Đ/c Trình

P3 - UB

C

- 14h00: Báo cáo phương án quản lý, khai thác và sử dụng trung tâm thể dục - thể thao (trường năng khiếu thể thao tại ô quy hoạch TH05)

TTTDTT

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng TCKH, DA, TTVH, VHTT, NV, Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 14h00: Họp rà soát hồ sơ cấp GCN QSD đất phường Ngọc Thụy năm 2016

UBND phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, CN VPĐK LB; Lãnh đạo HĐND, UBND phường Ngọc Thụy và cán bộ phường liên quan.

Đ/c Chiến

Tại phường

- 14h00: Họp thẩm định chủ trương đầu tư các dự án

 

DA

- Thành viên tổ thẩm định chủ trương đầu tư (Theo QĐ 1151/QĐ-UBND ngày 09/03/2016)

Đ/c Trình

P3 - UB

Bảy 04/6

S

- 8h30: Họp rà soát hồ sơ cấp GCN QSD đất phường Thạch Bàn năm 2016

 

UBND phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, CN VPĐK LB; Lãnh đạo HĐND, UBND phường Thạch Bàn và cán bộ phường liên quan.

Đ/c Chiến

Tại phường

- 10h30: Tiếp các hộ dân phường Thạch Bàn liên quan công tác GPMB thực hiện dự án Nút giao cầu Thanh Trì.

UBND phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, Ban BTGPMB; Lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn (Phường mời đại diện các hộ dân liên quan) 

Đ/c Chiến

Tại phường

C

 

 

 

 

 

CN 05/6

S

 

 

 

 

 

C