lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 24 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 13/6/2016 đến 19/6/2016)
Ngày đăng 20/06/2016 | 08:58  | Lượt xem: 394

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

13/6

S

- 8h30: Kiểm tra hiện trường khu LX8 – Cự Khối, DA XD nhà văn hóa phường Sài Đồng

DA

- Đ/c Chiến – PCT; lãnh đạo Phòng TNMT, QLĐT, QLDA, BBT GPMB; lãnh đão UBND phường Cự Khối, Sài Đồng (các đơn vị chuẩn bị tài liệu hồ sơ liên quan báo cáo tại hiện trường)

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 9h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD, TTĐT trên địa bàn quận

QLĐT

- Đ/c Trình - PCT, lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 10h00: Phòng Kinh tế báo cáo kế hoạch thực hiện các nội dung Kết luận của UBND quận về xây dựng chợ mới và giải tỏa chợ 230 phường Sài Đồng

KT

- Lãnh đạo phòng KT,  TCKH, QLĐT, lãnh đạo UBND phường Cự Khối, Bồ Đề, Thượng Thanh, Ngọc Thụy, Sài Đồng, Gia Thụy

Đ/c Chiến

P2-UB

- 9h00: Họp Ban pháp chế HĐND quận

 

Thành viên Ban pháp chế HĐND quận, đ.c Hương – PCT UBND quận, Lãnh đạo MTTQ, NV, VP HĐND-UBND

Đ/c Thạch

P2-QU

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy.  (Thành phần theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1-QU

- 15h00: Họp rà soát hồ sơ cấp GCN QSD đất phường Long Biên năm 2016

 

UBND phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, CN VPĐK LB; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Long Biên và cán bộ phường liên quan.

Đ/c Chiến

Tại phường

 

Ba

14/6

S

- 8h00: Họp HĐND Thành phố khóa XIV

 

Đ/c Hải

 

Số 12

Lê Lai

- 8h30: TTBDCT báo cáo đề án "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020"

TTBDCT

Đ/c Hương-PCT, Trưởng BTC, BTG, Trưởng phòng NV, Giám đốc TTBDCT, Chánh VPQU, Chánh VPHĐND-UBND

Đ/c Thắng

P1-QU

- 8h30: Tổ công tác báo cáo kết quả thẩm định tuyến phố văn minh đô thị, phường văn minh đô thị và danh mục đầu tư

VHTT

- Đ/c Trình – PCT; lãnh đạo phòng QLĐT, DA, KT, VHTT, TCKH

Đ/c Hà- CT

P1-UB

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB:

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, BBT GPMB;

Đ/c Chiến

PHBBT

 + 8h30: Thẩm định  02 phương án và Tờ trình xin giá đất cụ thể 01 hộ dự án Khu nhà ở Ao Trũng, phường Ngọc Lâm

 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Lâm; lãnh đạo Công ty Tân Việt (Phường mời đại diện hộ dân liên quan)

 

 

+ 9h00: Thực hiện theo QĐ số 1476/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch UBND quận về việc giải quyết khiếu nại hộ Bùi Văn Hùng, dự án Trường Mầm non Bồ Đề tại ô QH C2-1NT1 phường Bồ Đề

 

- Lãnh đạo Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề (Phường mời đại diện hộ dân liên quan)

 

 

+ 9h15: Điều chỉnh PA đối vối hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Thái, dự án đường 40m phường Bồ Đề

 

- Lãnh đạo Ban QLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề (Phường mời đại diện hộ dân liên quan)

 

 

- 9h30: Phường Giang Biên, Cự Khối báo cáo phương án phát triển nông nghiệp vùng bãi gắn với dịch vụ du lịch.

 

Phường

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH, QLĐT, Chủ tịch UBND phường Giang Biên, Cự Khối

Đ/c Chiến

P3-UB

C

- 14h00: Họp HĐND Thành phố khóa XIV

 

Đ/c Hải, Liêm

 

Số 12

Lê Lai

- 14h00: Họp UBND quận

 

- TT HĐND, Thành viên UBND quận

Đ/c Hà - CT

 

 

+ 14h00: Thảo luận kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 -2020

TCKH

+ Lãnh đạo phòng TCKH, DA, TNMT, QLĐT

 

 

+ 16h00: Phòng Nội vụ báo cáo công tác cán bộ

NV

+ Lãnh đạo phòng NV

 

 

- 16h00: Chúc mừng HV Hậu cần đón nhận huân chương

VPQU

Đ/c Hải, Lãnh đạo VPQU

 

HVHC

15/6

S

8h30: Họp HĐND quận khóa III - Kỳ họp thứ nhất

VP HĐND-UBND

- Thường trực Quận uỷ; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận khóa II; Lãnh đạo UB MTTQ quận; Các đồng chí Uỷ viên BTV Quận uỷ; Các đại biểu HĐND quận khóa II, III; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, TAND, VKSND; Trưởng đoàn Hội thẩm ND quận khóa II; Bí thư Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các phường (theo giấy mời của HĐND quận)

Đ/c Hải

HTQU

C

- 14h30: Phòng TNMT báo cáo công tác quản lý đất nông nghiệp xen kẹt dọc tuyến đường 40m Bồ Đề

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT,  lãnh đạo UBND phường Bồ Đề

Đ/c Chiến

P2-UB

- 16h00: Làm việc với UBND phường Thượng Thanh về việc thực hiện Kết luận 3860/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ liên quan đến dự án Đường 5 kéo dài.

BBT GPMB

- Lãnh đạo phòng TCKH, BBT GPMB; Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh; lãnh đạo Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn

Đ/c Chiến

P2-UB

- 14h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, thực hiện

DA

- Lãnh đạo Ban QLDA

Đ/c Trình

Phòng họp QLDA

Năm

16/6

S

- 8h30: Ban Quản lý dự án báo cáo tổng mặt bằng và quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án

DA

- Đ/c Hà – Chủ tịch, TT HĐND, đ/c Trình – PCT, lãnh đạo phòng QLĐT, DA, TNMT, TCKH

Đ/c Hải

P1 - UB

+ 8h30: Xây dựng HTKT các ô quy hoạch G7/NO1, G7/NO2, G7/P1, G7/P2 (bao gồm tuyến đường liền kề) dọc tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì - phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

 

+ 9h15: Xây dựng HTKT ô quy hoạch A4/NO1 phục vụ tái định cư tại phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

 

+ 10h00: Xây dựng HTKT các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận tại phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ

 

 

+ 10h45: Xây dựng HTKT các ô quy hoạch A8/NO1, A8/NO2, A4/P3, A4/P4, A4/HH2, A4/HH3

 

+ Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ

 

 

- 8h30: Các đơn vị báo cáo về hồ sơ pháp lý liên quan đến một số vụ việc trên địa bàn quận

KT + GPMB

- Lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội; lãnh đạo Tòa án nhân dân quận Long Biên; Lãnh đạo phòng KT, TP, TNMT, QLĐT, TCKH; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Long Biên

Đ/c Chiến

P3 - UB

- 8h30: Kiểm tra công tác xử lý vi phạm về đê điều và úng nội đồng tại phường Phúc Lợi và Giang Biên

 

Lãnh đạo phòng Kinh tế, Hạt quản lý Đê số 5, Tiểu ban Phòng chống thiên tai Phúc Lợi và Giang Biên

Đ/c Điềm

Tại phường

- 8h30: Dự họp phiên thứ nhất HĐND phường Phúc Đồng

 

Đ/c Loan

 

Tại phường

8h00: Dự khai mạc hội thi Chi hội trưởng Hội CCB giỏi

 

Đ/c Thắng, Việt Hà

 

NVH  P ĐG

C

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB các dự án trọng điểm

GPMB

- Đ/c Chiến – PCT, lãnh đạo phòng QLĐT, DA, GPMB, TNMT (GPMB tham mưu mời các phường có liên quan)

Đ/c Hà - CT

P1 - UB

- 14h00: Báo cáo công tác thiết kế đô thị tuyến đường 40m từ đường Nguyễn Văn Cừ đi khu đô thị Ngọc Thuỵ

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT (QLĐT mời đơn vị TVTK)

Đ/c Trình

P3 - UB

Sáu

17/6

S

8h30: Họp Thường trực HĐND quận

VP HĐND-UBND

Thường trực HĐND quận khóa III

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp

KT

- Lãnh đạo HND quận; lãnh đạo phòng TCKH, KT; PCT UBND phụ trách KT-ĐT các phường Cự Khối, Long Biên, Ngọc Thụy, Giang Biên, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Phúc Lợi

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h30: Rà soát hồ sơ quản lý bến bãi và hoạt động tập kết khai thác VLXD trên địa bàn quận

TNMT

- Lãnh đạo Phòng TNMT, QLĐT

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với Công ty cổ phần Hoá dầu Quân đội (Mipec) về phương án tạo điểm nhấn kiến trúc và công tác khớp nối hạ tầng kỹ thuật xung toà nhà chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA; lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm; lãnh đạo XNTN số 5, Công ty NS số 2; lãnh đạo Công ty CP Hoá dầu Quân đội (Mipec)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử của MTTQ Thành phố

 

Đ/c Điềm

 

29 Lý Thường Kiệt

C

- 14h00: Họp rà soát hồ sơ cấp GCN QSD đất phường Ngọc Lâm năm 2016

UBND phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, CN VPĐK LB; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Ngọc Lâm và cán bộ phường liên quan.

Đ/c Chiến

Tại phường

- 16h30: Kiểm điểm tiến độ xây dựng chợ Ngọc Lâm

Phường

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Ngọc Lâm

Đ/c Chiến

Tại phường

- 17h30: Dự Liên hoan văn nghệ của CNVCLĐ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Đ/c Thắng, Việt Hà

 

TT TM

Savico

Bảy 18/6

S

8h30: Tiếp đoàn học viên của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Đ/c Thạch

 

P2-QU

8h00: Dự họp phiên thứ nhất HĐND phường Thạch Bàn

 

Đ/c Điềm

 

Tại phường

C

 

 

 

 

 

CN 19/6

S

 

 

 

 

 

C