lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 26 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 27/6/2016 đến 03/7/2016)
Ngày đăng 24/06/2016 | 16:13  | Lượt xem: 451

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

27/6

S

- 8h00: Dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVI) (Cả ngày)

 

- Đ/c Hải

 

Số 1TP

Hà Đông

- 8h00: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2016

 

- Đ/c Thắng

 

KLC

- 8h30: Kiểm tra hiện trường

TNMT

- Phòng TNMT; Chủ tịch UBND phường Long Biên

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 8h30: Làm việc với các ngành về công tác thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng, tiền thuê đất

CCT+TCKH

- Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, VP, KT, VHTT, YT, CAQ, CCT, Đội QLTT số 16

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Thông qua dự thảo kế hoạch GPMB dự án Khu đô thị hỗ trợ - Khu CN Sài Đồng B

GPMB

- Lãnh đạo GPMB, TNMT, CN PTQĐ LB; lãnh đạo UBND phường; lãnh đạo Công ty CP Đô thị Thạch Bàn, Công ty Cổ phần Him Lam

Đ/c Chiến

P2-UB

- 8h30: Làm việc với BQLDA về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án

DA

- Lãnh đạo BQLDA

Đ/c Trình

BQLDA

- 8h30: Dự Hội nghị cụm thi đua BDV Quận, Huyện, Thị ủy năm 2016

 

- Đ/c Việt Hà

 

Quận ủy

HBT

C

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ công tác GPMB dự án trường Pháp và tiến độ thực hiện dự án đường 25m - phường Ngọc Thuỵ

GPMB + DA

- Đ/c Chiến, Trình. Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, QLĐT, DA, Chi nhánh phát triển quỹ đất Long Biên, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 15h00: Thống nhất kế hoạch thu hồi mặt bằng và bảo vệ thi công dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Cự Khối

GPMB+ DA

- Đ/c Chiến, Trình; MTTQ, Hội PN, ND, CCB, QĐ, Lãnh đạo phòng LĐTBXH, GPMB, DA, CA, YT, TTYT, TP, Đội TTGTVT, VKS; Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Cự Khối (GPMB gửi tài liệu trước tới các đơn vị dự họp)

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 14h00: Làm việc với khối vận Đảng ủy phường Sài Đồng

Phường

- Phường mời các thành phần liên quan

Đ/c Việt Hà

Tại phường

 

Ba

28/6

S

- 8h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. (Thành phần theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h00: Dự Hội nghị báo cáo viên Thành phố tháng 6/2016

 

- Đ/c Thạch

 

Số 1PH

Hà Đông

- 8h00: Dự họp HĐND phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 8h30: Dự họp HĐND phường Giang Biên

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

C

- 14h00: Họp Đảng ủy Quân sự Quận

BCHQS

- Đ/c Hà-CT, Trung

Đ/c Hải

BCHQS

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ công tác GPMB thực hiện dự án (BT) Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh và dự án các ô quy hoạch hai bên tuyến đường

GPMB

- Lãnh đạo Ban BT GPMB, TNMT, TCKH, CN PTQĐ Long Biên; lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh; Lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

Đ/c Chiến

P2-UB

- 16h00: Kiểm điểm tiến độ GPMB Dự án khu công viên CNPM Hà Nội

GPMB

- Lãnh đạo Ban BT GPMB, TNMT, QLDA; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hanel

Đ/c Chiến

P2-UB

- 14h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2016

NCT

- Đ/c Điềm

 

P2-QU

29/6

S

- 8h30: Giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý II/2016

 

- Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Quận; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận; QUV theo dõi phường; Trưởng các phòng KT, QLDA, VHTT, TCKH, TNMT, QLĐT, GPMB, VPHĐND-UBND; Chi cục trưởng Chi cục thuế; Lãnh đạo công an Quận; Đội trưởng đội TTXD, TTGT. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Phó Chủ tịch UBND phụ trách KT-ĐT, Trưởng Công an 14 phường. Thành viên BCĐ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở quận Long Biên. (Theo Quyết định 166-QĐ/QU, ngày 18/02/2016 của Quận ủy)

Đ/c Hải

HTQU

C

- 14h00: Thảo luận khung năng lực cán bộ công chức khối đảng, đoàn thể

BTC

- Trưởng các Ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận

Đ/c Thắng

P1-QU

- 14h00: Báo cáo hoàn thiện đề án "Phát triển làng nghề Lệ Mật giai đoạn 2016-2020" trình HĐND quận tại kỳ họp thứ II

KT

- Đ/c Chiến; Trưởng phòng KT, QLĐT, TNMT, TCKH, VHTT, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 15h30: Báo cáo hoàn thiện đề án "Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020" trình HĐND quận tại kỳ họp thứ II

NV

- Đ/c Hương. Lãnh đạo BTC, LĐLĐ, TCKH, GDĐT, NV

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 15h30: Làm việc với liên ngành Thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất ô quy hoạch LX8 phường Cự Khối, quận Long Biên theo chỉ đạo của đồng chí PCT UBND Thành phố Hà Nội

GPMB + DA

- Lãnh đạo BCĐ GPMB Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở TNMT, Sở Tài chính; lãnh đạo phòng Ban BTGPMB, QDLDA, TNMT; Chủ tịch UBND phường Cự Khối

Đ/c Chiến

P3-UB

- 14h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD trên địa bàn quận

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

- 14h00: Dự Hội nghị Thành phố sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2016

 

- Đ/c Thân

 

Huyện

Ba Vì

- 19h30: Dự ra mắt chương trình sinh hoạt các câu lạc bộ thanh niên

 

- Đ/c Việt Hà

 

TTTM

Savico

Năm

30/6

S

- 8h30: Báo cáo tiến độ các dự án vốn Quận

QLDA

- Đ/c Hà-CT, Trình. Lãnh đạo QLDA, GPMB, TCKH, TNMT, QLĐT

Đ/c Hải

P1-UB

- 8h30: Dự Sơ kết công tác CCB 6 tháng đầu năm 2016

HCCB

- Đ/c Thắng, Việt Hà

 

P2-QU

- 8h30: Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế tạm thời về hoạt động của HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

VP

- Thường trực HĐND quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Các ban HĐND; Tổ trưởng, tổ phó các Tổ đại biểu HĐND quận; Lãnh đạo phòng NV, TP, VP HĐND&UBND quận

Đ/c Liêm

P1 - QU

- 8h00: Dự Hội nghị Thành phố sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2016 (Cả ngày)

 

- Đ/c Thân

 

Huyện

Ba Vì

- 8h30: Giao ban công tác cấp GCN QSD đất, cấp GCN cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hành chính sự nghiệp và công tác môi trường quý II/2016

TNMT

- TT.HĐND; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TCKH, CCT, Chi nhánh VP ĐKĐĐ; Trưởng Bộ phận CNTT, Một cửa; Chủ tịch UBND các phường

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h30: Đơn vị tư vấn Sở TNMT báo cáo nội dung Dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của Thành phố HN

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT (TNMT tham mưu mời đại diện đơn vị tư vấn)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 9h00: Dự lễ ra mắt chi bộ trường Mầm non Ban Mai - phường Giang Biên

Phường

- Đ/c Loan

 

Tại phường

C

- 14h00: Dự Hội nghị tọa đàm "Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy"

VPQU

- Đ/c Thắng. (Thành phần theo GM của VPQU)

 

HTQU

- 14h00: Họp UBND quận:

 

- Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Thảo luận quy chế hoạt động của UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

VP

+ Các đồng chí Ủy viên UBND; Lãnh đạo phòng TCKH, Văn phòng HĐND&UBND quận

 

 

+ 16h00: Báo cáo phương án phát triển nông nghiệp vùng bãi gắn với dịch vụ du lịch tại phường Giang Biên, Cự Khối

KT

+ Trưởng phòng QLĐT, TCKH, KT, TNMT, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Cự Khối, Giang Biên

 

 

- 14h00: Giao ban DLXH tháng 6/2016

BTG

- Thành phần theo GM của BTG

Đ/c Thạch

P2-QU

Sáu

01/7

S

- Hội nghị cán bộ chủ chốt quận và cơ sở học tập, trao đổi kinh nghiệm

 

- Thành phần, địa điểm theo GM của Quận ủy

 

 

C

 

 

 

 

 

Bảy 02/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 03/7

S

 

 

 

 

 

C