lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 29 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 18/7/2016 đến 24/7/2016)
Ngày đăng 15/07/2016 | 17:25  | Lượt xem: 1284

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

18/7

S

- 8h00: Hội nghị giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ trong diện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm năm 2016.

VPQU

VPHĐND-UBND

- Đ/c Thắng, Hà-CT, Loan. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P2-QU

- 9h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT và VSMT trên địa bàn quận

QLĐT

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, DA, VP HĐND&UBND

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 9h00: Triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Ngọc Thụy

QS+

phường

- Lãnh đạo CA, BCHQS. Trưởng phòng VHTT, YT. Lãnh đạo phường Ngọc Thụy

Đ/c Liêm

Tại phường

- 9h00: Làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

THA

- Lãnh đạo phòng TP, lãnh đạo TAND, VKSND quận, lãnh đạo Chi cục THA dân sự

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 9h30: Làm việc với Thanh tra Thành phố về quả thanh tra thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo

TT

- Lãnh đạo phòng Thanh tra, Ban tiếp công dân; Đại diện Thanh tra Thành phố

Đ/c Chiến

P2 - UB

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. (Thành phần theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Làm việc với BQLDA về công tác phê duyệt BVTC, đấu thầu và thi công công trình

DA

- Lãnh đạo BQLDA

Đ/c Trình

BQLDA

- 14h30: Triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Ngọc Lâm

QS+

phường

- Lãnh đạo CA, BCHQS. Trưởng phòng VHTT, YT. Lãnh đạo phường Ngọc Lâm

Đ/c Liêm

Tại phường

 

Ba

19/7

S

- 8h30: Đại biểu HĐND Thành phố tiếp dân

 

- Thành viên Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư

Đ/c Hải

KLC

- 8h30: Triển khai kế hoạch thực hiện tuyến phố văn minh đô thị, phường văn minh đô thị

VHTT

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo MTTQ, HPN, ĐTN; Lãnh đạo phòng VHTT, QLĐT, TCKH, DA; Chủ tịch UBND các phường

Đ/c Hà

P2 - QU

- 10h00: Rà soát, sắp xếp hoạt động tổ dân phố tại các khu tái định cư Thạch Bàn, Giang Biên

NV

- Lãnh đạo phòng NV, TNMT, GPMB, DA; Lãnh đạo phường Thạch Bàn, Giang Biên, Phúc Đồng

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường Gia Thuỵ

 

- Phó các Ban HĐND quận; Lãnh đạo phòng NV; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ

Đ/c Liêm

Tại phường

- 8h00: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCĐ năm 2016

MTTQ

- Đ/c Điềm

 

KLC

- 9h00: Triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Thượng Thanh

QS+

phường

- Lãnh đạo CA, BCHQS. Trưởng phòng VHTT, YT. Lãnh đạo phường Thượng Thanh

Đ/c Thạch

Tại phường

C

- 14h00: Làm việc với Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận

VP

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Gia Thụy về giải quyết vướng mắc trong công tác cấp GCN và thu ngân sách

Phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, TCKH; Lãnh đạo CCT; Tập thể Ban thường vụ Đảng ủy phường Gia Thụy

Đ/c Chiến

Tại phường

20/7

S

- 8h30: Làm việc với ngành giáo dục về kết quả thực hiện mô hình "trường học điện tử"

 

GDĐT

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Hương - PCT; Đ/c Huân - PCT.HĐND; Lãnh đạo phòng GDĐT, NV, TCKH, Trưởng Bộ phận CNTT - Văn phòng HĐND&UBND (phòng GDĐT tham mưu mời hiệu trưởng 10 trường đang triển khai mô hình năm 2015, 2016)

Đ/c Hải

P1 - UB

- 8h30: Dự Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam; biểu dương "Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu", "Sáng kiến-sáng tạo", phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà", "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu"

 

- Đ/c Thắng, Điềm

 

HTQU

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB:

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB;

Đ/c Chiến

PHBBT

+ 8h30: Thẩm định PA hỗ trợ thuê nhà, địa điểm di chuyển tạm cư đối với các hộ đất ở tại dự án Nút giao cầu Thanh Trì

 

- Lãnh đạo CNPTQĐ Long Biên; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 9h00: Thẩm định diện tích đất công do UBND phường quản lý dự án Khu nhà ở 319 phường Bồ Đề

 

- Lãnh đạo CNPTQĐ Long Biên; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 9h30: Thẩm định 03 phương án điều chỉnh bổ sung công trình VKT dự án Đường 40m Bồ Đề

 

- Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề (Phường mời đại diện hộ dân liên quan)

 

 

+ 10h00: Thẩm định 20 PA đất ở dự án Khu Công viên CNTT

 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam (Phường mời đại diện hộ dân liên quan)

 

 

- 8h30: Giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án

DA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (BQLDA mời thành phần có liên quan)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận cụm thi đua các Ban dân vận quận, huyện, thị 6 tháng đầu năm 2016

 

- Đ/c Việt Hà

 

QU

B.T.liêm

C

- 14h00: Kỳ họp thứ II - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

VP

- Theo Giấy triệu tập của HĐND quận

 

 

+ Thảo luận tại tổ (nhóm 1)

Tổ 1 + 3

- Các đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 1, 3; Thư ký tổ đại biểu HĐND quận số 3

Đ/c Hà

P1 - UB

+ Thảo luận tại tổ (nhóm 2)

Tổ 5 + 7

- Các đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 5, 7; Thư ký tổ đại biểu HĐND quận số 7

Đ/c Chiến

P2 - UB

+ Thảo luận tại tổ (nhóm 3)

Tổ 2 + 4

- Các đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 2, 4; Thư ký tổ đại biểu HĐND quận số 4

Đ/c Hải

P1 - QU

+ Thảo luận tại tổ (nhóm 4)

Tổ 6 + 8

- Các đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 6, 8; Thư ký tổ đại biểu HĐND quận số 8

Đ/c Thân

P2 - QU

Năm

21/7

S

- 8h00: Kỳ họp thứ II - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

VP

- Thường trực Quận uỷ, HĐND; Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ; Đại biểu HĐND quận khoá III; Trưởng, phó các Ban HĐND quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, CA, QS, TA, VKS, CCT; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT.HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường

Đ/c Hải

HTQU

C

- 14h00: Kỳ họp thứ 2, HĐND Quận, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

VP

- Thường trực Quận uỷ, HĐND; Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ; Đại biểu HĐND quận khoá III; Trưởng, phó các Ban HĐND quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, CA, QS, TA, VKS, CCT; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT.HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường

Đ/c Hải

HTQU

   Sáu

22/7

S

- 8h30: Giao ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Quận 6 tháng đầu năm 2016

VPQU

- Đ/c Chiến, Thân, Hùng. Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Quận (theo quyết định số 141-QĐ/QU ngày 26/01/2016 của Quận ủy Long Biên)

Đ/c Thắng

P1-QU

- 10h00: Giao ban công tác Nội chính & PCTN 6 tháng đầu năm 2016

VPQU

- Đ/c Chiến, Thân, Hùng. Lãnh đạo các đơn vị: Công an, BCH Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự quận, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Văn phòng Quận ủy.

Đ/c Thắng

P1-QU

- 7h30: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Chỉ huy trưởng BCHQS, Trưởng CAQ

 

Bộ Tư lệnh Thủ đô

- 8h30: Báo cáo đề xuất phương án sắp xếp, bố trí các bãi đỗ xe trong KĐT Việt Hưng, Sài Đồng

Phường

- Lãnh đạo phòng QLĐT, DA; Lãnh đạo UBND phường Đức Giang, Việt Hưng, Giang Biên, Phúc Đồng; Lãnh đạo BQL KĐT Việt Hưng; Lãnh đạo Công ty Nhà số 3, 5 - TCT Đầu tư & Phát triển Nhà HN

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h00: Thăm và tặng quà các người có công nhân dịp 27/7 tại phường Việt Hưng

LĐTBXH

- Lãnh đạo UB MTTQ quận, Hội CCB; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, Ban CHQS, VPQU\

Đ/c Điềm

Tại phường

C

- 14h00: Giao ban Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận Long Biên

BTC

- Đ/c Chiến, Loan, Thân, Việt Hà, Thạch, Điềm. Chánh VPQU, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HPN, LĐLĐ. Trưởng phòng KT, LĐTBXH, GDĐT. Lãnh đạo BTC, Chi cục thuế Quận. (theo quyết định số 179-QĐ/QU ngày 03/3/2016 của Quận ủy Long Biên)

Đ/c Thắng

P1-QU

- 14h00: Hội nghị tập huấn công tác thanh tra và giải quyết đơn thư

Thanh tra

- Lãnh đạo và cán bộ giải quyết đơn thư các phòng, ban thuộc UBND quận; Ban tiếp công dân; Chủ tịch, PCT.UBND và cán bộ giải quyết đơn thư các phường; Hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn quận

Đ/c Chiến

Hội trường TTBDCT

- 14h30: Phòng TNMT báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động bến bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn Quận

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, KT, QLĐT, CA

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Thường trực HĐND quận giám sát công tác quản lý TTĐT trên địa bàn phường Ngọc Thụy

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, VP HĐND&UBND, CA

Đ/c Liêm

Hiện trường

- 14h00: Làm việc với Đội TTXD quận và UBND các phường về việc thực hiện thông báo số 220/TB - UBND ngày 07/7/2016 của UBND Thành phố Hà Nội, thông báo kết luật của Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố về công tác quản lý TTXD và tổ chức hoạt động của Thanh tra Sở XD Hà Nội

TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, Đội TTXD (Lãnh đạo, tổ trưởng các tổ địa bàn); PCT.UBND phụ trách KT-ĐT 14 phường

Đ/c Trình

P2 - QU

Bảy 23/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 24/7

S

 

 

 

 

 

C