lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 28 (Từ 11/7/2022 đến 17/7/2022)
Ngày đăng 08/07/2022 | 15:47  | Lượt xem: 480

Nội dung chi tiết xem tại đây