Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4100/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Khương đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 22/11/2031
4148/QĐ-UBND V/v quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính 16/09/2020
4044/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 10/09/2020
3822/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội 26/08/2020
4467/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Long Biên 25/08/2020
3632/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/08/2020
QĐ 4306/QĐ-UBND Về việc công nhận "Đơn vị tiên tiến về Thể dục thể thao" 17/08/2020
3594/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/08/2020
3555/QĐ-UBND Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội 14/08/2020
3495/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 11/08/2020
3447/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội. 06/08/2020
4120/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVCNLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xS nhiệm vụ tháng 7/2020 04/08/2020
4110/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVC NLĐ HTXSNV khối UBND quận tháng 7/2020 03/08/2020
3158/QĐ-UBND Về việc công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và khen thưởng tập thể có thành tích trong thực hiện công trình 17/07/2020
3139/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội 17/07/2020
2538/QĐ-BNN-VP V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/07/2020
2876/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 02/07/2020
144/NQ-HĐND Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 2 - năm 2020) 02/07/2020
143/NQ-HĐND về việc kết thúc Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác NVH tổ dân phố, Trung tâm VH-TT phường" giai đoạn 2016 - 2020 02/07/2020
132/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án trên địa bàn phường Phúc Đồng thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng nguồn ngân sách phường 02/07/2020