Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3252/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 34,6 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Bùi Văn Chung, Nguyễn Thị Thu đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 30/10/2019
3226/QĐ-UBND Về việc thu hồi 78,5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lưu Đình Khôi đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3225/QĐ-UBND Về việc thu hồi 69,1 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Viết Lâm đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3224/QĐ-UBND Về việc thu hồi 118,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Tiến Anh, Đỗ Anh Lợi, Đỗ Anh Thành, Đỗ Thị Thanh Lại đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3223/QĐ-UBND Về việc thu hồi 76,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Xuân Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3222/QĐ-UBND Về việc thu hồi 80,5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Đức Bằng, Dương Thị Lâm đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3221/QĐ-UBND Về việc thu hồi 66,6 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Quốc Huy, Nguyễn Lệ Huyền đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3220/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45,73 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đoàn Văn Lân và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Liễu (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3219/QĐ-UBND Về việc thu hồi 48,9 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Văn Bản, Trần Thị Bảo đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3218/QĐ-UBND Về việc thu hồi 49,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thúy Đạt và các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Đàm (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3217/QĐ-UBND Về việc thu hồi 98,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thanh Tùng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3216/QĐ-UBND Về việc thu hồi 5,8 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Mười đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 30/10/2019
3215/QĐ-UBND Về việc thu hồi 111,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Tạ Đình Huynh, Đinh Thị Kim Thoa đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3206/QĐ-UBND Về việc thu hồi 73,9 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Bích Thuần đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3205/QĐ-UBND Về việc thu hồi 73,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Bích Thủy đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3204/QĐ-UBND Về việc thu hồi 73,6 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Anh Tuấn đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3203/QĐ-UBND Về việc thu hồi 75,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Cải, Nguyễn Thị Thu đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3202/QĐ-UBND Về việc thu hồi 85,7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Dương Thị Kim Dung đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3201/QĐ-UBND Về việc thu hồi 82,7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Chiến đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3200/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8,5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Long đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019