Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5076/QĐ-UBND Về việc thu hồi 92,0m2 đất đối với ông (bà) Dương Mạnh Tiến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 23/09/2020
5075/QĐ-UBND Về việc thu hồi 50,0m2 đất đối với ông (bà) Dương Thị Hồng Luyến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 23/09/2020
5068/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.6 m2 đất do hộ gia đình ông Trần Trung Kiên và các hàng thừa kế của bà Trần Thị Lý (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cưphường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 23/09/2020
5067/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8.6 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Thị Hằng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/09/2020
5065/QĐ-UBND Về việc thu hồi 71.7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trịnh Thị Lệ Hương và các thừa kế của ông Đinh Văn Lực (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/09/2020
5064/QĐ-UBND Về việc thu hồi 29.5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Liên đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/09/2020
5063/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Lý đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/09/2020
4984/QĐ-UBND Về việc thu hồi 55.1m2 đất do ông (bà) Nguyễn Đăng Dân đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 18/09/2020
4965/QĐ-UBND Về việc thu hồi 26.0m2 đất do bà Nguyễn Thị Khâu đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 18/09/2020
4964/QĐ-UBND Về việc thu hồi 71.7m2 đất do ông (bà) Ngô Thế Viên, Phan Minh Châu đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 18/09/2020
4963/QĐ-UBND Về việc thu hồi 42.7m2 đất do ông (bà) Lương Việt Hùng đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 18/09/2020
4962/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 61.0m2 đất do ông (bà) Nguyễn Chí Thành đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 18/09/2020
4957/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 18/09/2020
4148/QĐ-UBND V/v quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính 16/09/2020
4845/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua An toàn thực phẩm GĐ 2016 - 2020 14/09/2020
4044/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 10/09/2020
4702/QĐ-UBND Về việc thưởng CBCCVCNLĐ hoàn thành tốt, HTXSNV tháng 8/2020 04/09/2020
4630/QĐ-UBND Về việc thu hồi 333.5 m2 đất do ông (bà) Kiều Thị Loan và các hàng thừa kế của bà Vương Thị Nga (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13.5m; B=11.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 03/09/2020
4629/QĐ-UBND Về việc thu hồi 5.1 m2 đất do ông (bà) Kiều Văn Tới và các hàng thừa kế của bà Uông Thị Bé đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13.5m; B=11.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 03/09/2020
4628/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13.1 m2 đất do ông (bà) Đinh Thị Trình đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13.5m; B=11.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 03/09/2020