Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3199/QĐ-UBND Về việc thu hồi 11,8 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Khang, Trần Thị Kiều Dung đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3197/QĐ-UBND Về việc thu hồi 155,6 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Triệu Quốc Kế, Trần Thị Hưng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3195/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 1,288.0 m2 đất do Công ty cổ phần phát triển Hàng Hải đang sử dụng tại phường Phúc Đồng để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 30/10/2019
3182/QĐ-UBND Về việc thu hồi 337,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Mạnh Cường và các hàng thừa kế của bà Đặng Thị Nhâm (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3181/QĐ-UBND Về việc thu hồi 450,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Thanh Tuyết và các hàng thừa kế của bà Vũ Thị Trại (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3180/QĐ-UBND Về việc thu hồi 284,6 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Quốc Công và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Như (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3179/QĐ-UBND Về việc thu hồi 17,7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Văn Tiên (phần diện tích ngõ đi chung) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3178/QĐ-UBND Về việc thu hồi 44,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tiến đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3177/QĐ-UBND Về việc thu hồi 44,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Hạnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3176/QĐ-UBND Về việc thu hồi 39,6 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Trọng Tấn đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3175/QĐ-UBND Về việc thu hồi 0,8 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Quang Huy đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3174/QĐ-UBND Về việc thu hồi 256,7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Nguyệt Nga đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3173/QĐ-UBND Về việc thu hồi 32,8 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc Khuê, Nguyễn Đăng Dậu đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3172/QĐ-UBND Về việc thu hồi 233,6 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Thị Lý đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3171/QĐ-UBND Về việc thu hồi 24,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Quyết Thắng, Đinh Phương Mai đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 30/10/2019
3119/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 30,9 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Kim Hương và đồng sở hữu Nguyễn Chi Mai đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 22/10/2019
3117/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 19,5 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Bùi Thị Hồng Thuỳ và các hàng thừa kế của ông Nguyễn Ngọc Lê đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 22/10/2019
3115/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 29,6 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Trần Minh Hiền đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 22/10/2019
3113/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 22,9 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Nguyễn Thị Luận đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 22/10/2019
3111/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 20 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Trần Thị Bình, Nguyễn Văn Cường và các đồng sở hữu Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Việt đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 22/10/2019