Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4590/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45.80 m2 đất do ông (bà) Vũ Thị Giang đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4582/QĐ-UBND Về việc thu hồi 64.70 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Thị Phòng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 31/08/2020
4568/QĐ-UBND Về việc thu hồi 608.8 m2 đất do Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4567/QĐ-UBND Về việc thu hồi91,7 000 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Minh Thiện đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4566/QĐ-UBND Về việc thu hồi54,2 000 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Xuân Thủy đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4565/QĐ-UBND Về việc thu hồi90,5 000 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Thị Xuân đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4564/QĐ-UBND Về việc thu hồi42,5 000 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4563/QĐ-UBND Về việc thu hồi108,3 000 m2 đất do ông (bà) Hà Văn Thuật, Quách Thị Thảo đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 31/08/2020
4557/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81.5m2 đất ngõ đi chung của ông (bà) Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Thị Minh Loan, Hoàng Văn minh - Nguyễn Thị Bích Loan, Lương Thế Hiệp - Trần Thị Hương Lê, Nguyến Phi Long-Nguyễn Thị Hải Hà, Trần Xuân Lai-Nguyễn Thị Ninh, Vũ Minh Khoa - Nguyễn Trung Liên, Lương Thế Huyên - Nguyễn Thị Phúc, Lương Thế Hưng – Nguyễn Thị Kim Dung đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 28/08/2020
4552/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.4m2 đất ngõ đi chung của 02 hộ ông (bà) Nguyễn Văn Đạo, Đặng Thị Ngăn đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 28/08/2020
4551/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.5m2 đất ngõ đi chung của 02 hộ ông (bà) Trần Thị Thinh, Trịnh Lan Hương đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2 28/08/2020
4550/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.7m2 đất ngõ đi chung của 02 hộ ông (bà) Hoàng Ngọc Đạo, Đỗ Văn Chuyên đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2 28/08/2020
4549/QĐ-UBND Về việc thu hồi 47.3m2 đất ngõ đi chung của 03 hộ ông (bà) Trương Bá Phùng, Trương Thị Hương Giang, Trưng Thị Kiều Mai đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 28/08/2020
4548/QĐ-UBND Về việc thu hồi 7.0m2 đất ngõ đi chung của 02 hộ ông (bà) Trương Bá Viên, Trương Anh Tuấn đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2 28/08/2020
4497/QĐ-UBND Về việc thu hồi 102,2 m2 đất do ông Lã Văn Mầm đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/LX1, A.4/P1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 26/08/2020
4496/QĐ-UBND Về việc thu hồi 51,5 m2 đất do bà Đặng Thị Bích Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/LX1, A.4/P1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; 26/08/2020
4495/QĐ-UBND Về việc thu hồi 55,3 m2 đất do bà Lê Thị Chiến đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/LX1, A.4/P1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; 26/08/2020
3822/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội 26/08/2020
4462/QĐ-UBND Về việc thu hồi 46.4 m2 đất do ông Phạm Xuân Khoa đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 25/08/2020
4461/QĐ-UBND Về việc thu hồi 151.0 m2 đất do ông Ngô Quốc Tú đang sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 25/08/2020