Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
659/QĐ-CTUBND v/v Công nhận danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2018 18/06/2018
661/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Đơn vị tiên tiến về TDTT năm học 2017-2018 18/06/2018
659/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2018 18/06/2018
2190/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 332.4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Thị Chấp đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 12/06/2018
2181/QĐ-UBND Về việc thu hồi 275 m2 đất của các đồng sử dụng gồm ông (bà) Nguyễn Thị Cờ, Lê Văn Đoan, Lê Thị Quạt, Lê Thị Mát, Lê Thị Thơi đại diện cho ông Lê Văn Đan (đã chết) đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm hạ tầng kỹ thuật các ô đất hai bên đường), quận Long Biên – Phần bổ sung. 11/06/2018
2180/QĐ-UBND Về việc thu hồi 100 m2 đất do ông (bà) Quách Văn Thành đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm hạ tầng kỹ thuật các ô đất hai bên đường), quận Long Biên – Phần bổ sung. 11/06/2018
2145/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 120 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Ngân đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2144/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Văn Phi đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2143/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 250 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Quốc Toản đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2142/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 76 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Triều Dương và các đồng thừa kế của bà Lương Thị Phấn (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2141/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 33 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Thị Hồng Tươi và các đồng thừa kế của ông Lương Văn Nhậm (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2140/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 153.1 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Đức Mạnh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2139/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 28.7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Đức Dũng đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2138/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 160 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Lưu đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2137/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Mẹo đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2136/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 120 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Quang Ninh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2135/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 300 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Bạch Đằng đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2134/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 120 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thúy đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2133/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 160 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Lục đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018
2132/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Thị Thu Hà (Khảm) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 08/06/2018