Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6115/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: tại các phường Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thụy, Thượng Thanh, Đức Giang, Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Phúc Đồng, Cự Khối, Sài Đồng, Thạch Bàn, Phúc Lợi - quận Long Biên, xã Cổ Bi, Đông Dư - huyện Gia Lâm - Hà Nội. 21/11/2014
15/UBND-HĐTĐKT Hướng dẫn thực hiện việc xét tặng danh hiện "Chiến sỹ thi đua cơ sở" và chấm điểm thi đua hàng năm 28/10/2014
06/2014/QĐ - UBND Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên 08/10/2014
50/2014/QH13 Luật xây dựng 18/06/2014
15/2013/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 09/05/2013
959/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chi tiết chỉ giới thoát lũ trên tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống. 28/02/2011
23/2008/QH12 Luạt Giao thông đường bộ 13/11/2008
QĐ số 128/QĐ-CTUBND ngày 13/2/2019 QĐ v/v khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành XSNV tháng 1/2019 13/02/1902