Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
920/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 24/02/2021
667/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyến giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 05/02/2021
551/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội 26/01/2021
551/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội 26/01/2021
267/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2021 21/01/2021
389/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 19/01/2021
01/2021/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật thuộc linh vực nội vụ 07/01/2021
5673/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 24/12/2020
5649/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội 24/12/2020
166/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" đến hết tháng 6/2021 16/12/2020
165/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” 16/12/2020
164/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về việc hỗ trợ các huyện thuộc Thành phố Hà Nội theo Chương trình 02/CTr-TU ngày 26/4/2016 của Thành uỷ Hà nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” 16/12/2020
163/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của UBND quận Long Biên 16/12/2020
162/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp ngõ ngách trên địa bàn phường Việt Hưng thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng nguồn ngân sách phường Việt Hưng 16/12/2020
161/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 16/12/2020
160/NQ-HĐND Nghị quyết về phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của quận Long Biên 16/12/2020
159/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 4 - năm 2020) và hoàn trả vốn ứng trước của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội 16/12/2020
158/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2020 của quận Long Biên 16/12/2020
157/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2019 16/12/2020
156/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2018 16/12/2020