Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
155/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 05 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 16/12/2020
154/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên và phương án ứng vốn cho các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù năm 2021 16/12/2020
153/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2021 16/12/2020
152/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận Long Biên năm 2021 16/12/2020
5590/QĐ-UBND Phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 15/12/2020
5561/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 08/12/2020
7108/QĐ-UBND Thưởng CB, CC, VC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2020 04/12/2020
5266/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương thành phố Hà Nội. 25/11/2020
6545/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua của Hội Cựu giáo chức năm 2020 20/11/2020
6565/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết công việc hành chính lĩnh vực quản lý đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Long Biên (Quy trình Cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè ngoài mục đích giao thông) 20/11/2020
6545/QĐ-UBND Về việc thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội cựu giáo chức năm 2020 20/11/2020
6546/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích đột xuất - TTr 117 Công an 20/11/2020
6497/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm học 2019 - 2020 17/11/2020
6438/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Tuần văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2020 12/11/2020
6431/QĐ-UBND Về việc công nhận mô hình Trường học điện tử năm 2020 12/11/2020
6438/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Tuần lễ văn hoá - Thương mại - Làng nghề năm 2020 12/11/2020
6431/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học điện tử năm học 2019 - 2020 12/11/2020
6422/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu ngành GD ĐT quận Long Biên năm học 2019 - 2020 12/11/2020
5039/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 10/11/2020
6296/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích đột xuất - TTr 114 Công an quận 03/11/2020