Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
111/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo trường tiểu học Phúc Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên 13/12/2019
110/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử nghệ thuật chùa Thạch Cầu Bây, phường Thạch Bàn, quận Long Biên 13/12/2019
109/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư tôn tạo di tích lịch sử nghệ thuật chùa Gia Quất 13/12/2019
108/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Long Biên 13/12/2019
107/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên và phương án ứng vốn cho các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù năm 2020 13/12/2019
106/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2020 13/12/2019
3813/QĐ-UBND Về việc thu hồi 590.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Trác, Hoàng Văn Tài, Hoàng Đình Thảo đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3789/QĐ-UBND Về việc thu hồi 42,80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Phương Đoài và Nguyễn Thị Cẩm Tú đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3788/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngõ đi chung 3 nhà: Lương Thị Đích, Vũ Thị Kim Thoa, Nguyễn Bình Minh và Nguyễn Tuyết Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3787/QĐ-UBND Về việc thu hồi 156,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hồng Thắng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3786/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8,80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Tiến Nam đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3785/QĐ-UBND Về việc thu hồi 63,30m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Hùng và Đỗ Thị Hằng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3784/QĐ-UBND ề việc thu hồi 70,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hữu Phước và Trịnh Thu Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3783/QĐ-UBND Về việc thu hồi 70,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Đức Lâm và Nguyễn Hải Yến (ủy quyền cho ông Vũ Phương Đoài) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3782/QĐ-UBND Về việc thu hồi 63,30m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Thùy Dung (ủy quyền cho ông Vũ Phương Đoài) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3781/QĐ-UBND Về việc thu hồi 30,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Đức Thành đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3780/QĐ-UBND Về việc thu hồi 0,90m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Quốc Việt đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3779/QĐ-UBND Về việc thu hồi 115,10m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Toàn đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3778/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Kim Thoa đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3777/QĐ-UBND Về việc thu hồi 51,40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Thậm đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019