Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3776/QĐ-UBND Về việc thu hồi 116,60m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Cao Thị Hội (ủy quyền cho ông Hoàng Văn Toàn) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3775/QĐ-UBND Về việc thu hồi 80,30m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thanh Quỳnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3774/QĐ-UBND Về việc thu hồi 44,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Bình Minh và Nguyễn Thị Tuyết Lan (ủy quyền cho ông Vũ Phương Đông) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3773/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Thị Đích đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3772/QĐ-UBND Về việc thu hồi 54,50m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Anh Dũng (ủy quyền cho bà Lê Thị Xuân Hạnh) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3771/QĐ-UBND Về việc thu hồi 11,50m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thu Hồng (ủy quyền cho bà Lê Thị Xuân Hạnh) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3770/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4,40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Phú và Nguyễn Thị Tính đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3769/QĐ-UBND Về việc thu hồi 93,80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Vân Nga đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3768/QĐ-UBND Về việc thu hồi 50,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thành Long đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3767/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18,50m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Mạnh Ngà và Lê Thị Hợp đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3666/QĐ-UBND Về việc thu hồi406,6m2đất đối với ôngDương Công Quânđang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 02/12/2019
3665/QĐ-UBND Về việc thu hồi246,1m2đất đối với ôngDương Công Chừngđang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 02/12/2019
3664/QĐ-UBND Về việc thu hồi671,6m2đất đối với ôngDương Công Hiệuđang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 02/12/2019
3663/QĐ-UBND Về việc thu hồi228,7m2đất đối với ôngDương Công Sứđang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 02/12/2019
3602/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 46,4m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Nghĩa đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3601/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 50,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Minh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3600/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 46,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Đông đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3599/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 11,2m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Quốc Việt đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3597/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 17,8m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Hồng Thơm, Trần Văn Cố đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3596/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 55,24m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thanh Bình, Đặng Hồng Lý đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019