Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5859/QĐ-UBND Về việc thu hồi 181.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thị Tâm đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5858/QĐ-UBND Về việc thu hồi 146.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thị Tám đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên 23/10/2020
5857/QĐ-UBND Về việc thu hồi 138.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thị Lan (Hán) đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên 23/10/2020
5856/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Hữu Thạch đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5855/QĐ-UBND Về việc thu hồi 174.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Ngọc Cường đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5854/QĐ-UBND Về việc thu hồi 82.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Quang Lâm đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên 23/10/2020
5853/QĐ-UBND Về việc thu hồi 198.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thế Bạt đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5852/QĐ-UBND Về việc thu hồi 87.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thế Cù (Mai) đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5851/QĐ-UBND Về việc thu hồi 138.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thế Thủy đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
4733/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố 21/10/2020
4713/QĐ-UB V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp 20/10/2020
4653/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội 16/10/2020
03-CTr/QU Chương trình Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2020 – 2025 (Chương trình 03 của Quận ủy) 15/10/2020
5682/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21.8 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Trần Đình Đình, Nguyễn Thị Phách, Trần Đình Thịnh, Trần Thị Oanh, Trần Đình Thành, Trịnh Thị Hồng Gấm, Trần Quốc Huy, Nguyễn Lệ Huyền đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5681/QĐ-UBND Về việc thu hồi 56.20 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Đức Hiếu đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5680/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27.20 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Minh Tâm đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5679/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81.60 m2 đất do ông (bà) Lưu Văn Toàn đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5678/QĐ-UBND Về việc thu hồi 67.80 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Hương Giang và cháu Nguyễn Đức Thuận (đại diện theo pháp luật cho cháu Thuận là mẹ đẻ Nguyễn Thị Hương Giang) đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5677/QĐ-UBND Về việc thu hồi 75.80 m2 đất do ông (bà) Phan Thị Liên đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/10/2020
5675/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9.60 m2 đất do ông (bà) Hồ Thị Vân đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020