Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5563/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Sùng ( Xiêm) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5562/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lương đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5560/QĐ-UBND Về việc thu hồi 48.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Thắng đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5559/QĐ-UBND Về việc thu hồi 52.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Minh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5557/QĐ-UBND Về việc thu hồi 176.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Cao Văn Thành đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5554/QĐ-UBND Về việc thu hồi 56.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hòa đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 14/10/2020
5553/QĐ-UBND Về việc thu hồi 49.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Cảnh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5552/QĐ-UBND Về việc thu hồi 43.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phùng Văn Kỳ đại diện các thừa kế của bà Phạm Thị Go (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5551/QĐ-UBND Về việc thu hồi 238.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Tuấn Phương đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5550/QĐ-UBND Về việc thu hồi 215.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Nhung đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5549/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Hồng Quang đại diện các thừa kế của bà Nguyễn Thị Thanh Ban (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5548/QĐ-UBND Về việc thu hồi 87.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Bành Văn Trường đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 14/10/2020
4623/QĐ-UBND Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. 14/10/2020
4624/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 14/10/2020
5493/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Tài đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 09/10/2020
5492/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Tuấn đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 09/10/2020
5491/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngõ đi chung Đinh Văn Thụy, Đinh Tiến Tỵ đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 09/10/2020
5490/QĐ-UBND Về việc thu hồi 17.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Tú đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 09/10/2020
5438/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45.60 m2 đất do ông (bà) Hoàng Thụy Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 06/10/2020
5386/QĐ-UBND Về việc thu hồi 22.60 m2 đất do ông (bà) Trần Văn Thông đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 06/10/2020