Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3430/QĐ-UBND Về việc thu hồi 62.00 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Xuân Thành đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3429/QĐ-UBND Về việc thu hồi 89.00 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Thị Khuy đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3428/QĐ-UBND Về việc thu hồi 620.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Thêm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3427/QĐ-UBND Về việc thu hồi 192.00 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Thị Lân đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3426/QĐ-UBND Về việc thu hồi 115.00 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Huy Quỳnh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3421/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 160,0 m2 đất do hộ gia đình ông/( bà) Hoàng Thị Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 19/11/2019
3420/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 67,1 m2 đất do hộ gia đình ông/( bà) Đặng Thị Tốn đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 19/11/2019
3419/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 60,0 m2 đất do hộ gia đình ông/( bà) Cao Thị Thuần, Vũ Quang Anh, Vũ Quang Hưng, Vũ Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Nguyệt đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 19/11/2019
3349/QĐ-UBND Về việc thu hồi 11,3m2 đất đối với ông (bà) Dương Thị Sự đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên 11/11/2019
3348/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2,0m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Hữu Minh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 11/11/2019
1915/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng CBCC Bộ phận TN&TKQ, trường tháng 10/2019 05/11/2019
3281/QĐ-UBND Về việc thu hồi 330,5m2 đất nông nghiệp do UBND phường Thạch Bàn đang quản lý để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch: G.3/LX8, G.6/LX5 phụ cận các tuyến đường quy hoạch 17,5m và 13,5m, đường vào trường THPT Thạch Bàn, phường Thạch Bàn 01/11/2019
3280/QĐ-UBND Về việc thu hồi 14,2m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Lợi đang sử dụng tại phường Thạch Bàn, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch: G.3/LX8, G.6/LX5 phụ cận các tuyến đường quy hoạch 17,5m và 13,5m, đường vào trường THPT Thạch Bàn, phường Thạch Bàn 01/11/2019
3268/QĐ-UBND Về việc Thu hồi 150.0 m2 đất đối với hộ gia đình ông(bà) Nguyễn Văn Chung đang sử dụng tại phường Bồ Đề, để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các ô đất có ký hiệu E.2/N011, E.2/NT5 và E.2/CL2 phụ cận tuyến đường 40m (tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ với đê tả ngạn sông Hồng), phường Bồ Đề, quận Long Biên 31/10/2019
104/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh Đề án “Lắp đặt hệ thống camera nhằm tăng cường quản lý an ninh xã hội, trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2019-2020” và dự án “Lắp đặt hệ thống camera nhằm tăng cường quản lý an ninh xã hội, trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên năm 2019” 31/10/2019
103/NQ-HĐND Cho ý kiến về vệc hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo sửa chữa doanh trại Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên 31/10/2019
102/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các phòng, ban ngành, đoàn thể đơn vị và UBND các phường năm 2019 31/10/2019
101/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên 31/10/2019
100/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận Long Biên năm 2019 31/10/2019
3253/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 35,9 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Nguyễn Đình Sanh, Hoàng Thị Dương và đồng sở hữu Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Hiền đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 30/10/2019