lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 25 (từ 19/6/2017 - 25/6/2017)

Ngày đăng 19/06/2017 | 09:33 AM  | Lượt xem: 128
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (20/6) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 22 (từ 29/5/2017 - 04/6/2017)

Ngày đăng 30/05/2017 | 08:05 AM  | Lượt xem: 164
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (30/5) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 21 (từ 22/5/2017-28/5/2017)

Ngày đăng 21/05/2017 | 08:14 PM  | Lượt xem: 149
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (23/5) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 16 (từ 17/4/2017-23/4/2017)

Ngày đăng 17/04/2017 | 01:50 PM  | Lượt xem: 376
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (18/4) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 14 (từ 03/4/2017 - 09/4/2017)

Ngày đăng 03/04/2017 | 11:12 AM  | Lượt xem: 580
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (04/4) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 12 (từ 20/3/2017-26/3/2017)

Ngày đăng 20/03/2017 | 09:51 AM  | Lượt xem: 418
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (21/3) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 11 (từ 13/3/2017-19/3/2017)

Ngày đăng 13/03/2017 | 08:43 AM  | Lượt xem: 329
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (14/3) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 10 (từ 06/3/2017-12/3/2017)

Ngày đăng 06/03/2017 | 09:20 AM  | Lượt xem: 271
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (07/3) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 09 (từ 27/02/2017 - 05/3/2017)

Ngày đăng 28/02/2017 | 08:19 AM  | Lượt xem: 292
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (28/02) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 07 (từ 13/02/2017 - 19/02/2017)

Ngày đăng 13/02/2017 | 09:20 AM  | Lượt xem: 269
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (14/02) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Văn...

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận năm 2017

Ngày đăng 08/02/2017 | 09:56 AM  | Lượt xem: 606
Bộ phận tiếp dân thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận năm 2017. Vui lòng xem chi tiết tại đây .

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 06 (từ 06/02/2017-12/02/2017)

Ngày đăng 05/02/2017 | 10:24 PM  | Lượt xem: 330
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (07/02) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 03 (từ 16/01/2017 -22/01/2017)

Ngày đăng 16/01/2017 | 09:13 AM  | Lượt xem: 419
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (17/01) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Văn...

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Quận quý I năm 2017

Ngày đăng 12/01/2017 | 04:37 PM  | Lượt xem: 358
Đại biểu HĐND quận thông báo lịch tiếp công dân quý I năm 2017. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND Thành phố Quý IV năm 2016

Ngày đăng 10/10/2016 | 05:41 PM  | Lượt xem: 273
Đại biểu HĐND Thành phố Thông báo lịch tiếp dân Quý 4/2016

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 41 ( từ 10/10/2016-16/10/2016)

Ngày đăng 07/10/2016 | 04:34 PM  | Lượt xem: 196
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (11/10) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 40 (từ 03/10/2016-09/10/2016)

Ngày đăng 02/10/2016 | 08:35 AM  | Lượt xem: 198
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm 04/10/2016 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Mạnh...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 26/9/2016-02/10/2016)

Ngày đăng 23/09/2016 | 05:14 PM  | Lượt xem: 174
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm  (13/9) 8h30-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 37 ( từ 12/9/2016-18/9/2016)

Ngày đăng 23/09/2016 | 05:11 PM  | Lượt xem: 212
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm  (13/9) 8h30-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 36 ( từ 05/9/2016-11/9/2016)

Ngày đăng 23/09/2016 | 05:04 PM  | Lượt xem: 171
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm  (06/9) 8h30-11h30 ...