lịch tiếp công dân

Thông báo việc tạm dừng lịch tiếp công dân thang 7/2021 của đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 19/07/2021 | 04:26  | Lượt xem: 407
Ngày 19/7/2021, HĐND Thành phố ban hành văn bản số 193/HĐND-VP v/v tạm dừng tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của Đại biểu HĐND Thành phố

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 29/2021 (Từ 19/7/2021 đến 25/7/2021)

Ngày đăng 16/07/2021 | 04:02  | Lượt xem: 472
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (16/7) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 27/2021 (Từ 05/7/2021 đến 12/7/2021)

Ngày đăng 02/07/2021 | 04:18  | Lượt xem: 573
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (06/7) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 24/2021 (Từ 14/6/2021 đến 20/6/2021)

Ngày đăng 11/06/2021 | 05:17  | Lượt xem: 376
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/6) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 22/2021 (Từ 31/5/2021 đến 06/06/2021)

Ngày đăng 28/05/2021 | 06:03  | Lượt xem: 845
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (01/6) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 20/2021 (Từ 17/5/2021 đến 23/5/2021)

Ngày đăng 14/05/2021 | 05:54  | Lượt xem: 718
  Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (18/5) Thứ ba ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 19/2021 (Từ 10/5/2021 đến 16/04/2021)

Ngày đăng 07/05/2021 | 07:08  | Lượt xem: 616
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/5) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 15/2021 (Từ 12/04/2021 đến 18/04/2021)

Ngày đăng 09/04/2021 | 04:41  | Lượt xem: 847
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (13/4) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 11/2021 (15/3/2021- 21/3/2021)

Ngày đăng 12/03/2021 | 04:23  | Lượt xem: 882
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/3) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 09/2021 (01/3/2021- 07/3/2021)

Ngày đăng 26/02/2021 | 05:46  | Lượt xem: 821
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (02/3) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 08/2021 (22/02/2021- 28/02/2021)

Ngày đăng 19/02/2021 | 05:59  | Lượt xem: 807
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (23/02) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 01/2021 (04/01/2021- 10/01/2021)

Ngày đăng 31/12/2020 | 04:50  | Lượt xem: 1002
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (05/01) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 51 (14/12/2020 - 20/12/2020)

Ngày đăng 11/12/2020 | 05:00  | Lượt xem: 972
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/12) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 48 (23/11/2020 - 29/11/2020)

Ngày đăng 20/11/2020 | 05:59  | Lượt xem: 4962
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (25/11) Thứ tư 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 46 (từ 09/11/2020 - 15/11/2020)

Ngày đăng 06/11/2020 | 04:52  | Lượt xem: 3605
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (10/11) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 44 (từ 26/10/2020 - 01/11/2020)

Ngày đăng 23/10/2020 | 05:02  | Lượt xem: 932
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (28/10) Thứ tư 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 43 (từ 19/10/2020 - 25/10/2020)

Ngày đăng 16/10/2020 | 03:31  | Lượt xem: 2788
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (21/10) Thứ tư 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 21/9/2020 - 27/9/2020)

Ngày đăng 22/09/2020 | 10:36  | Lượt xem: 3370
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (22/9) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 36 (từ 31/8/2020 - 06/9/2020)

Ngày đăng 29/08/2020 | 02:54  | Lượt xem: 1518
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (01/9) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 34 (từ 17/8/2020 - 23/8/2020)

Ngày đăng 17/08/2020 | 05:14  | Lượt xem: 1212
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (18/8) Thứ ba 8h30 ...