lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 23 (từ 01/6/2020 - 07/6/2020)

Ngày đăng 01/06/2020 | 05:00  | Lượt xem: 441
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (02/6) Thứ ba 8h30 ...

Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 05/05/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 10:39  | Lượt xem: 456
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 19 (từ 04/5 - 10/5/2020)

Ngày đăng 03/05/2020 | 11:18  | Lượt xem: 414
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (05/5) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 17 (từ 20/4 - 26/4/2020)

Ngày đăng 17/04/2020 | 03:58  | Lượt xem: 366
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (21/4) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 15 (từ 06/4 - 12/4/2020)

Ngày đăng 06/04/2020 | 11:34  | Lượt xem: 264
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (07/4) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 13 (từ 23/3 - 29/3/2020)

Ngày đăng 23/03/2020 | 11:33  | Lượt xem: 265
  Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (24/3) ...

Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 17/3/2020

Ngày đăng 16/03/2020 | 03:34  | Lượt xem: 251
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 12 (từ 16/3 - 22/3/2020)

Ngày đăng 16/03/2020 | 10:38  | Lượt xem: 182
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (17/3) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 11 (từ 09/3/2020 - 15/3/2020)

Ngày đăng 09/03/2020 | 11:14  | Lượt xem: 217
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (10/3) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 07 (từ 10/02 - 16/02/2020)

Ngày đăng 07/02/2020 | 05:26  | Lượt xem: 304
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/02) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 06 (từ 03/02/2020 - 09/02/2020)

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:56  | Lượt xem: 255
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (04/02) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 52 (từ 23/12/2019 - 29/12/2019)

Ngày đăng 23/12/2019 | 10:29  | Lượt xem: 353
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (24/12) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 50 (từ 09/12/2019 - 15/12/2019)

Ngày đăng 07/12/2019 | 09:30  | Lượt xem: 364
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/12) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 48 (từ 25/11/2019 - 01/12/2019)

Ngày đăng 22/11/2019 | 04:12  | Lượt xem: 395
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (26/11) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 45 (từ 04/11/2019 - 10/11/2019)

Ngày đăng 04/11/2019 | 10:34  | Lượt xem: 263
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (05/11) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 43 (từ 21/10/2019 - 27/10/2019)

Ngày đăng 21/10/2019 | 09:53  | Lượt xem: 241
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 22/10 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 41 (từ 07/10/2019 - 13/10/2019)

Ngày đăng 07/10/2019 | 10:16  | Lượt xem: 277
  Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 08/10 )...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 23/9/2019 - 29/9/2019)

Ngày đăng 23/09/2019 | 09:38  | Lượt xem: 296
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 24/9 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 38 (từ 16/9/2019 - 22/9/2019)

Ngày đăng 16/09/2019 | 02:29  | Lượt xem: 335
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 17/9 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 36/2019 (từ ngày 02/9/2019 - 08/9/2019)

Ngày đăng 03/09/2019 | 12:21  | Lượt xem: 306
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm 03/9 ...