lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 32/2022 (Từ 08/8 đến ngày 14/8/2022)

Ngày đăng 05/08/2022 | 02:56  | Lượt xem: 265
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (09/8) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND Thành phố (Ngày 26/7/2022)

Ngày đăng 22/07/2022 | 03:54  | Lượt xem: 12521
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (26/7) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 28/2022 (Từ 11/7 đến ngày 17/7/2022)

Ngày đăng 08/07/2022 | 03:50  | Lượt xem: 313
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (12/7) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 13/2022 (Từ 28/3/2022 đến 03/3/2022)

Ngày đăng 25/03/2022 | 04:32  | Lượt xem: 1856
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (29/3) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 07/2022 (Từ 14/02/2022 đến 20/02/2022)

Ngày đăng 13/02/2022 | 01:04  | Lượt xem: 925
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/02) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 40/2021 (Từ 04/10/2021 đến 10/10/2021)

Ngày đăng 01/10/2021 | 04:03  | Lượt xem: 1334
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (05/10) Thứ ba 8h30 ...

Thông báo việc tạm dừng lịch tiếp công dân thang 7/2021 của đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 19/07/2021 | 04:26  | Lượt xem: 1803
Ngày 19/7/2021, HĐND Thành phố ban hành văn bản số 193/HĐND-VP v/v tạm dừng tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của Đại biểu HĐND Thành phố

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 29/2021 (Từ 19/7/2021 đến 25/7/2021)

Ngày đăng 16/07/2021 | 04:02  | Lượt xem: 7437
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (16/7) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 27/2021 (Từ 05/7/2021 đến 12/7/2021)

Ngày đăng 02/07/2021 | 04:18  | Lượt xem: 1154
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (06/7) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 24/2021 (Từ 14/6/2021 đến 20/6/2021)

Ngày đăng 11/06/2021 | 05:17  | Lượt xem: 745
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/6) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 22/2021 (Từ 31/5/2021 đến 06/06/2021)

Ngày đăng 28/05/2021 | 06:03  | Lượt xem: 1291
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (01/6) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 20/2021 (Từ 17/5/2021 đến 23/5/2021)

Ngày đăng 14/05/2021 | 05:54  | Lượt xem: 3594
  Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (18/5) Thứ ba ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 19/2021 (Từ 10/5/2021 đến 16/04/2021)

Ngày đăng 07/05/2021 | 07:08  | Lượt xem: 962
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/5) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 15/2021 (Từ 12/04/2021 đến 18/04/2021)

Ngày đăng 09/04/2021 | 04:41  | Lượt xem: 1179
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (13/4) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 11/2021 (15/3/2021- 21/3/2021)

Ngày đăng 12/03/2021 | 04:23  | Lượt xem: 1171
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/3) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 09/2021 (01/3/2021- 07/3/2021)

Ngày đăng 26/02/2021 | 05:46  | Lượt xem: 1150
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (02/3) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 08/2021 (22/02/2021- 28/02/2021)

Ngày đăng 19/02/2021 | 05:59  | Lượt xem: 1109
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (23/02) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 01/2021 (04/01/2021- 10/01/2021)

Ngày đăng 31/12/2020 | 04:50  | Lượt xem: 1287
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (05/01) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 51 (14/12/2020 - 20/12/2020)

Ngày đăng 11/12/2020 | 05:00  | Lượt xem: 1270
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/12) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 48 (23/11/2020 - 29/11/2020)

Ngày đăng 20/11/2020 | 05:59  | Lượt xem: 5317
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (25/11) Thứ tư 8h30 ...