lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 32 (từ 07/8/2017 - 13/8/2017)

Ngày đăng 06/08/2017 | 10:38 PM  | Lượt xem: 98
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (08/8) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 31 (từ 31/7/2017 - 06/8/2017)

Ngày đăng 31/07/2017 | 09:50 AM  | Lượt xem: 99
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (01/8) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 30 ( từ 24/7/2017 - 30/7/2017)

Ngày đăng 24/07/2017 | 09:24 AM  | Lượt xem: 134
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (25/7) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Quận quý III năm 2017

Ngày đăng 12/07/2017 | 08:37 AM  | Lượt xem: 102
.

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 27 (từ 03/7/2017 - 09/7/2017)

Ngày đăng 02/07/2017 | 10:15 PM  | Lượt xem: 149
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (04/7) 8h00-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 25 (từ 19/6/2017 - 25/6/2017)

Ngày đăng 19/06/2017 | 09:33 AM  | Lượt xem: 218
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (20/6) 8h30 -11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 22 (từ 29/5/2017 - 04/6/2017)

Ngày đăng 30/05/2017 | 08:05 AM  | Lượt xem: 213
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (30/5) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 21 (từ 22/5/2017-28/5/2017)

Ngày đăng 21/05/2017 | 08:14 PM  | Lượt xem: 202
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (23/5) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 16 (từ 17/4/2017-23/4/2017)

Ngày đăng 17/04/2017 | 01:50 PM  | Lượt xem: 449
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (18/4) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 14 (từ 03/4/2017 - 09/4/2017)

Ngày đăng 03/04/2017 | 11:12 AM  | Lượt xem: 667
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (04/4) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 12 (từ 20/3/2017-26/3/2017)

Ngày đăng 20/03/2017 | 09:51 AM  | Lượt xem: 513
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (21/3) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 11 (từ 13/3/2017-19/3/2017)

Ngày đăng 13/03/2017 | 08:43 AM  | Lượt xem: 383
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (14/3) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 10 (từ 06/3/2017-12/3/2017)

Ngày đăng 06/03/2017 | 09:20 AM  | Lượt xem: 327
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (07/3) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 09 (từ 27/02/2017 - 05/3/2017)

Ngày đăng 28/02/2017 | 08:19 AM  | Lượt xem: 339
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (28/02) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 07 (từ 13/02/2017 - 19/02/2017)

Ngày đăng 13/02/2017 | 09:20 AM  | Lượt xem: 316
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (14/02) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Văn...

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận năm 2017

Ngày đăng 08/02/2017 | 09:56 AM  | Lượt xem: 685
Bộ phận tiếp dân thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận năm 2017. Vui lòng xem chi tiết tại đây .

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 06 (từ 06/02/2017-12/02/2017)

Ngày đăng 05/02/2017 | 10:24 PM  | Lượt xem: 375
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (07/02) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 03 (từ 16/01/2017 -22/01/2017)

Ngày đăng 16/01/2017 | 09:13 AM  | Lượt xem: 509
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (17/01) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Văn...

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Quận quý I năm 2017

Ngày đăng 12/01/2017 | 04:37 PM  | Lượt xem: 406
Đại biểu HĐND quận thông báo lịch tiếp công dân quý I năm 2017. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND Thành phố Quý IV năm 2016

Ngày đăng 10/10/2016 | 05:41 PM  | Lượt xem: 356
Đại biểu HĐND Thành phố Thông báo lịch tiếp dân Quý 4/2016