lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 08/2021 (22/02/2021- 28/02/2021)
Ngày đăng 19/02/2021 | 17:59  | Lượt xem: 1038

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(23/02)

Thứ ba

8h30

- Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư Quận.

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh