lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 11/2021 (15/3/2021- 21/3/2021)
Ngày đăng 12/03/2021 | 16:23  | Lượt xem: 1110

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(15/3)

Thứ ba

8h30

- Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư Quận.

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh

Phạm Huyền Trang