lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 27/2021 (Từ 05/7/2021 đến 12/7/2021)
Ngày đăng 02/07/2021 | 16:18  | Lượt xem: 1067

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(06/7)

Thứ ba

8h30

- Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy

 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư Quận; Phó Chánh VPQU

+ Trụ sở Ban tiếp công dân (số 3 phố Vạn Hạnh)

+ Phòng hợp 1 - Quận ủy