lịch tiếp công dân

Thông báo việc tạm dừng lịch tiếp công dân thang 7/2021 của đại biểu HĐND Thành phố
Ngày đăng 19/07/2021 | 16:26  | Lượt xem: 1687

Ngày 19/7/2021, HĐND Thành phố ban hành văn bản số 193/HĐND-VP v/v tạm dừng tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của Đại biểu HĐND Thành phố