lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 07/2022 (Từ 14/02/2022 đến 20/02/2022)
Ngày đăng 13/02/2022 | 13:04  | Lượt xem: 773

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(15/02)

Thứ ba

8h30

- Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND Quận

 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư Quận; Phó Chánh VPQU

+ Trụ sở Ban tiếp công dân (số 3 phố Vạn Hạnh)

+ Phòng họp 1 - Quận ủy