lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 13/2022 (Từ 28/3/2022 đến 03/3/2022)
Ngày đăng 25/03/2022 | 16:32  | Lượt xem: 1669

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(29/3)

Thứ ba

8h30

- Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND Quận

 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư Quận; Phó Chánh VPQU

+ Trụ sở Ban tiếp công dân (số 3 phố Vạn Hạnh)

+ Phòng họp 1 - Quận ủy