lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 48 (23/11/2020 - 29/11/2020)
Ngày đăng 20/11/2020 | 17:59  | Lượt xem: 5241

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(25/11)

Thứ tư

8h30

- Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư Quận.

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh