lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 51 (14/12/2020 - 20/12/2020)
Ngày đăng 11/12/2020 | 17:00  | Lượt xem: 1196

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(15/12)

Thứ ba

8h30

- Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư Quận.

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh