Quy hoạch xây dựng đô thị

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/09/2020 | 03:02  | Lượt xem: 19714
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung...

THÔNG BÁO Về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 04/09/2020 | 10:09  | Lượt xem: 7154
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị Định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi...

Thông báo Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên

Ngày đăng 26/08/2020 | 05:53  | Lượt xem: 3157
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 ; Thực hiện Quyết số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về...

Bản đồ quy hoạch quận Long Biên - tỉ lệ 1:2000

Ngày đăng 12/08/2020 | 10:05  | Lượt xem: 6309
 

Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Thạch Bàn – quận Long Biên

Ngày đăng 04/01/2019 | 03:37  | Lượt xem: 10688
Chiều ngày 04/01/2019 tại hội trường Quận ủy - HĐND - UBND quận Long Biên đã phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi...

Công bố các đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên

Ngày đăng 21/07/2018 | 01:37  | Lượt xem: 12123
Chiều ngày 20/7/2018 tại hội trường Quận ủy - HĐND - UBND quận Long Biên đã phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (cơ quan chủ trì) tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ Điều...

Công bố các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 15/03/2018 | 11:24  | Lượt xem: 13523
Sáng ngày 14/3/2018 tại hội trường Quận ủy - HĐND - UBND quận Long Biên đã phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ 04 đồ án quy hoạch đô thị bao gồm:...

Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị N11 tỷ lệ 1/5000 quận Long Biên và huyện Gia Lâm

Ngày đăng 08/12/2017 | 03:13  | Lượt xem: 3721
HNP - Ngày 4/11/2015, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 5989/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N11 tỷ lệ 1/5000. Các phường: Thạch Bàn,...

UBND thành phố Hà Nội: Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000

Ngày đăng 02/12/2017 | 09:39  | Lượt xem: 3188
HNP- UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 thuộc các phường của quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy và...

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000

Ngày đăng 02/12/2017 | 09:05  | Lượt xem: 1992
HNP- UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6665/QĐ-UBND ngày 3/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000 thuộc các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông và...