CÁC SỰ KIỆN KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN CÁC SỰ KIỆN KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN

Phường Sài Đồng: Hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng đầu năm - thiết thực kỉ niệm 15 năm thành lập Quận
05/11/2018 | 09:37  | Lượt xem: 4678

Năm 2018 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện chủ đề của Thành phố: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề của Quận: “Vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp” hướng tới chào mừng 15 năm thành lập Quận Long Biên.

Với những ý nghĩa đó, Đảng ủy phường Sài Đồng  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát  triển kinh tế, thu ngân sách, tiếp tục thực hiện năm trật tự, văn minh đô thị, đẩy mạnh Cải cách hành chính, thực hiện mô hình cơ quan điện tử; Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Phường đã chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Tiếp tục thực hiện 3 kế hoạch của Đảng ủy năm 2018 và kết luận của  BTV quận ủy về nhiệm vụ trọng tâm của phường năm 2018. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo mô hình một cửa, giải quyết đơn thư của công dân kịp thời đúng thẩm quyền; nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ từ phường tới tổ dân phố, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ, phát huy được dân chủ trong nhân dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư.

Công tác thu, chi ngân sách được đảm bảo, tổng thu ngân sách: 14 tỷ 710 triệu đồng,  bằng 94% kế hoạch năm; Trong đó, nổi bật là thu thuế phi nông nghiệp đạt 1 tỷ 469 triệu đồng, bằng 113,5% kế hoạch năm.

Tình hình quốc phòng – an ninh được ổn định và giữ vững, trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn phường không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Các chính sách xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội và trợ giúp người nghèo, cận nghèo cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thực hiện chi trả trợ cấp cho 1.792 lượt người có công với tổng số tiền 2.656.194.504 đồng đầy đủ, kịp thời, chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền là 456.625đồng, giới thiệu được 335 người có việc làm, có thu nhập ổn định; Công tác kiểm tra tình hình dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt; công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm, chú trọng; hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng, các câu lạc bộ NVH TDP được thành lập theo Đề án 494 đi vào hoạt động nề nếp, góp phần phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng NVH TDP trên địa bàn phường;

Đặc biệt, hưởng ứng chủ đề “Vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp” kỉ niệm 15 năm thành lập Quận, Đảng ủy phường đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo UBND – UB MTTQ xây dựng kế hoạch liên tịch, triển khai đến 22/22 tổ dân phố trên địa bàn phường, các ngành, đoàn thể cùng chung tay phối hợp, xây dựng các đoạn đường xanh, sạch, đẹp, tuyến phố, tuyến ngõ xanh, sạch, đẹp và xây dựng tổ dân phố Xanh, sạch, đẹp. Kết quả toàn phường có 22 tổ dân phố đăng ký thực hiện các nội dung. Qua đánh giá của phường, 22/22 tổ dân phố đều đạt 1 trong 3 nội dung đã đăng ký, trong đó có 5 tổ dân phố đạt cả 3 tiêu chí. Phong trào được Quận đánh giá cao.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường không ngừng củng cố hệ thống chính trị; công tác quy hoạch cán bộ dự nguồn và quy hoạch các chức danh chủ chốt được thực hiện đúng theo quy trình; công tác phát triển đảng được thực hiện nghiêm túc, trong 9 tháng đầu năm, đã hoàn thiện hồ sơ và đề nghị kết nạp Đảng viên cho 10 đồng chí; công nhận chính thức 09 Đảng viên. Thực hiện tốt hướng dẫn quy trình tặng Huy hiệu Đảng, trong 9 tháng đầu năm đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 93 Đảng viên có 70, 65, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Chỉ đạo chi bộ đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ chí Minh. Hướng dẫn các chi bộ và MTTQ, các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” và hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân trong toàn đảng bộ và đội ngũ cán bộ chi hội của các đoàn thể. Kết quả 100% Đảng viên trong toàn Đảng bộ đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng thực hiện theo Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và niêm yết công khai đúng quy định.

Một nội dung quan trọng nữa là công tác  CCHC trong tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể, thực hiện mô hình cơ quan điện tử và thực hiện Tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 trong quản lý, điều hành. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng chương trình công tác năm, bảo đảm sát thực cụ thể, duy trì việc xây dựng lịch công tác tuần, tháng, quý đối với cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể có sự giám sát của lãnh đạo chủ chốt. Chỉ đạo đổi mới phương pháp lãnh đạo điều hành, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức. Tăng cường áp dụng CNTT vào công tác lãnh đạo, quản lý. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể.

Mặt trận tổ quốc phường và các đoàn thể cũng  không ngừng được củng cố, Đảng ủy đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể đã bám sát vào các chương trình kế hoạch công tác của MTTQ , các đoàn thể cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ động tổ chức truyên truyền, vận động hội viên đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào do Quận và phường phát động…Nhìn chung, trong 9 tháng năm 2018 dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền từ phường tới tổ dân phố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn thành. Công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn đã đi vào nề nếp đạt kết quả tốt, tạo được sự đồng tình ủng hộ của đa số người dân.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ,chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương trong 3 tháng cuối năm,  Đảng ủy phường đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cần như: tập trung chỉ đạo UBND, UBMTTQVN phường, các hội đoàn thể và nhân dân  phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Tăng cường công tác thu, chi ngân sách, thu thuế năm 2018, rà soát thu thuế tồn đọng để có kế hoạch, biện pháp truy thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, thu thuế được giao; Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt hành chính cho các cơ sở kinh doanh - dịch vụ, khuyến khích nâng cấp các cửa hàng, nhà hàng sạch đẹp, bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè; xử lý kịp thời các hộ xây dựng không phép, trái phép, sai giấy phép xây dựng. Tăng cường kiểm tra xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, xây dựng thành công tuyến phố Sài Đồng là một trong 12 tuyến phố văn minh của Quận; Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao tại phường và cụm Văn hóa thể thao Sài Đồng; Đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa - xã hội; đảm bảo chi đúng, chi đủ cho các đối tượng thuộc diện chính sách. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tiếp tục cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, chăm lo các gia đình chính sách. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động văn hóa thể thao tại 3 cụm dân cư, gắn với khen thưởng các tổ dân phố Xanh, sạch, đẹp theo chủ đề của quận Long Biên năm 2018, thiết thực lập thành tích chào mừng 15 năm ngày thành lập Quận.

(Phường Sài Đồng)