Sự kiện Đại hội Đảng

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các hội nghị Trung ương Đảng khóa XII

19/01/2021 | 10:50  | Lượt xem: 6688
Trong nhiệm kỳ Ðại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian, công sức và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Ðảng, trong đó có công tác cán bộ....

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI đến cán bộ chủ chốt

Ngày đăng 13/11/2020 | 04:45  | Lượt xem: 19250
Ngày 12-11, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và 03 chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến gần 400 đồng chí là cán...

Những chủ trương, định hướng lớn nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/10/2020 | 03:19  | Lượt xem: 10466
Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã biểu hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ thông qua việc xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ...

Đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 21/10/2020 | 01:59  | Lượt xem: 10848
Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch lại ra sức “rêu rao” và cổ xúy cho nhiều thứ “chủ...

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 13/10/2020 | 04:56  | Lượt xem: 11103
Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII.

Tích cực tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 11/10/2020 | 01:55  | Lượt xem: 11517
Để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô Hà Nội, quận Long Biên đã chỉ đạo các ngành, phòng, ban, đơn vị các cấp từ Quận đến cơ sở tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Xây dựng Đảng bộ có sức chiến đấu cao, hệ thống chính trị tiêu biểu

Ngày đăng 11/10/2020 | 02:13  | Lượt xem: 5136
Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh...

Thành phố Hà Nội đạt được 14 kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 11/10/2020 | 02:11  | Lượt xem: 6157
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 09/10/2020 | 04:49  | Lượt xem: 1682
Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nội dung cốt lõi của Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Tạo lập diện mạo đô thị Thủ đô đổi mới, văn minh

Ngày đăng 08/10/2020 | 03:00  | Lượt xem: 1714
Không gian kiến trúc cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, sáng - xanh - sạch - đẹp. Những thay đổi rất tích cực này là kết quả của Chương trình số...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Giữ vững sự bình yên cho Thủ đô

Ngày đăng 08/10/2020 | 02:58  | Lượt xem: 784
Thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, các...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Vì Thủ đô văn minh, giàu bản sắc

Ngày đăng 06/10/2020 | 01:39  | Lượt xem: 391
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một nội dung trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ thành phố Hà Nội và được Thành ủy Hà Nội đưa vào Chương trình số 04-CTr/TU ngày...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Hội nhập, phát triển và nâng cao vị thế

Ngày đăng 06/10/2020 | 01:36  | Lượt xem: 582
Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28-6-2016 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Chủ động tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng

Ngày đăng 05/10/2020 | 04:02  | Lượt xem: 1278
Những năm qua, thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 28-6-2016, của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Hành trình không có điểm kết thúc

Ngày đăng 05/10/2020 | 04:01  | Lượt xem: 989
Sau 5 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đã đạt được những kết quả nổi...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố hà nội: Vị thế mới, mở tương lai mới – Tạo động lực phát triển mới cho nông nghiệp

Ngày đăng 02/10/2020 | 09:31  | Lượt xem: 567
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, gần 5 năm qua, dù trong...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày đăng 02/10/2020 | 09:26  | Lượt xem: 1461
Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Thành ủy Hà Nội đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của...

Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Ngày đăng 01/10/2020 | 04:22  | Lượt xem: 5852
Ngày 01/10/2020, Quận Long Biên tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình vườn hoa, cây xanh tại ô quy hoạch tại ô quy hoạch A.4/CX1 phường Thượng Thanh. Đây là công trình gắn biển chào mừng kỷ...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành

Ngày đăng 01/10/2020 | 08:36  | Lượt xem: 1394
Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố Hà Nội và cơ quan hành chính các cấp đã ngày càng nâng...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Đổi mới hoạt động của HĐND các cấp

Ngày đăng 30/09/2020 | 04:38  | Lượt xem: 1119
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp...