Sự kiện Đại hội Đảng

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 09/10/2020 | 16:49  | Lượt xem: 1226

Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nội dung cốt lõi của Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Chương trình số 07-CTr/TU đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện, góp phần vào kết quả toàn diện của Thủ đô Hà Nội thời gian qua.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU tại huyện Chương Mỹ, ngày 24-7-2019

Chủ động và quyết tâm chính trị cao

Với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, Ban Chỉ đạo chương trình đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện 13 chuyên đề, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp từ chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế đến hình sự; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện quan điểm kiên quyết, kiên trì, liên tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, dứt khoát, không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Thành ủy, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tăng cường. Từ đó, đã phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí. Đã có 2.313 tổ chức, đơn vị triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Thanh tra các cấp đã triển khai 1.673 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý gần 1,4 nghìn tỷ đồng, hơn 40ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 207 tập thể, 429 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 21 vụ, xử lý 192 vụ với 657 bị cáo bị truy tố các tội danh về tham nhũng. 

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng cũng được đẩy mạnh. Trong đó, cơ quan thi hành án dân sự thành phố đã thụ lý để giải quyết thu hồi tài sản đối với 114 bản án, quyết định của tòa án lên tới 1.028 tỷ đồng. Thành phố kịp thời xử lý, điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng đã được Thành ủy Hà Nội đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền từ thành phố tới cơ sở đã có sự thống nhất, xuyên suốt về ý chí và hành động. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt nhằm hạn chế lãng phí. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng đã được thành phố Hà Nội tích cực triển khai với 1.221 lớp tập huấn, hội nghị, thu hút 210 nghìn lượt người tham gia.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, cùng với việc đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, Thành ủy Hà Nội đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực tế cho thấy, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đều tăng cường rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, ban hành mới 614 văn bản; sửa đổi, bổ sung 154 văn bản về phòng, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi tiếp khách, lễ tân, đi công tác nước ngoài. Theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội cũng đã thực hiện các quy định nhằm kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, đối thoại với tổ chức và nhân dân, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi mặt đời sống của thành phố.

Việc chỉ đạo xây dựng 13 chuyên đề về phòng, chống tham nhũng để triển khai Chương trình số 07-CTr/TU và thực hiện Đề án 56-ĐA/BCĐ ngày 25-11-2019 về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” là những điểm sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của Thành ủy Hà Nội trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để có kết quả trên, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU đã ban hành 6 kế hoạch, thành lập 16 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại 57 đơn vị. Thông qua công tác kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, kịp thời uốn nắn những hạn chế, tồn tại trong việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Đáng lưu ý, việc tăng cường rà soát thực hiện các kết luận thanh tra theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, HĐND thành phố tăng cường giám sát, giải trình các lĩnh vực "nóng", được cử tri và nhân dân quan tâm, ủng hộ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các tổ chức chính trị - xã hội thành viên đã nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ sở.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn tới; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Nguồn: Báo Hànộimới điện tử