Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4467/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Long Biên 25/08/2020
QĐ 4306/QĐ-UBND Về việc công nhận "Đơn vị tiên tiến về Thể dục thể thao" 17/08/2020
3555/QĐ-UBND Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội 14/08/2020
4120/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVCNLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xS nhiệm vụ tháng 7/2020 04/08/2020
4110/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVC NLĐ HTXSNV khối UBND quận tháng 7/2020 03/08/2020
3158/QĐ-UBND Về việc công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và khen thưởng tập thể có thành tích trong thực hiện công trình 17/07/2020
3139/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội 17/07/2020
2664/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Thành phố" năm 2020 23/06/2020
2942/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCC tháng 5/2020 05/06/2020
2600/QĐ-UBND Khen thưởng công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 22/05/2020
2500/QĐ-UBND Về việc khen thưởng TTCN trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 (đợt 2) 18/05/2020
2431/QĐ-UBND Về việc khen CBCC tháng 4/2020 khối phường, trường 14/05/2020
2431/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCNLĐ khối phường, trường học tháng 4/2020 14/05/2020
2225/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCC HTXSNV khối phường, trường tháng 3/2020 05/05/2020
1589/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn mô hình CCHC năm 2019 03/04/2020
1422/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 (đợt 1) 25/03/2020
1372/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVC khối phường, trường hoàn thành XSNV tháng 3/2020 19/03/2020
1372/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVCNLĐ tháng 2/2020 19/03/2020
663/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2019 11/02/2020
662/QĐ-UBND Thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2020 11/02/2020