Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
7108/QĐ-UBND Thưởng CB, CC, VC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2020 04/12/2020
6545/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua của Hội Cựu giáo chức năm 2020 20/11/2020
6545/QĐ-UBND Về việc thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội cựu giáo chức năm 2020 20/11/2020
6546/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích đột xuất - TTr 117 Công an 20/11/2020
6497/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm học 2019 - 2020 17/11/2020
6438/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Tuần văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2020 12/11/2020
6431/QĐ-UBND Về việc công nhận mô hình Trường học điện tử năm 2020 12/11/2020
6438/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Tuần lễ văn hoá - Thương mại - Làng nghề năm 2020 12/11/2020
6431/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học điện tử năm học 2019 - 2020 12/11/2020
6422/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu ngành GD ĐT quận Long Biên năm học 2019 - 2020 12/11/2020
6296/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích đột xuất - TTr 114 Công an quận 03/11/2020
6256/QĐ-UBND Khen thưởng CB, CC, VC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2020 30/10/2020
6256/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2020 30/10/2020
5921/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất - TT1390 Công an quận 26/10/2020
5696/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm học 2019- 2020 15/10/2020
5340/QĐ-UBND Khen thưởng CB, CC, VC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2020 02/10/2020
5340/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCC HTT, HTXSNV tháng 9/2020 02/10/2020
5309/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Dự án "Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A4/CX1 phường Thượng Thanh", chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội 30/09/2020
1656/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các gương ĐHTT trong Cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT" quận Long Biên năm 2019 30/09/2020
4957/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 18/09/2020