Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4799/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 10/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4798/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 10/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4797/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCCVC hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9/2017 10/10/2017 Đinh Thị Thu Hương
4480/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 28/09/2017 Vũ Thu Hà
4446/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Long Biên 21/09/2017 Đinh Thị Thu Hương
4442/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng CBCCVC hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2017 21/09/2017 Đinh Thị Thu Hương
4003/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 11/09/2017 Vũ Thu Hà
3946/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tham gia cuộc thi và các gương DDHTT tiêu biểu trong cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 9/2017 06/09/2017 Đinh Thị Thu Hương
3945/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể có thành tích trong tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở 06/09/2017 Đinh Thị Thu Hương
3944/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu "Người tốt việc tốt" quận Long Biên năm 2017 06/09/2017 Vũ Thu Hà
3728/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT quận Long Biên giai đoạn 2012-2017 29/08/2017 Vũ Thu Hà
3727/QĐ-CTUBND v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 29/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3684/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3683/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3682/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3637/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 14/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3636/QĐ-CTUBND Khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/TP về "Quản lý giáo dục người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội" 14/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3616/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCCVC NLĐ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2017 10/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3615/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 10/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3484/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 02/08/2017 Đinh Thị Thu Hương