Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2919/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2017 07/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2918/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 07/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2900/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 04/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2887/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tham gia cuộc thi và các gương ĐHTT tiêu biểu trong Cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 6/2017 03/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2655/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2654/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2437/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm học 2016-2017 21/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
3054/QĐ-UBND V/v công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017 19/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2340/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu 'Lao động tiên tiến" quận Long Biên năm học 2016-2017 19/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2339/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu 'Tập thể lao động tiên tiến" ngành giáo dục & đào tạo quận Long Biên năm học 2016-2017 19/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2338/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu 'Đơn vị tiên tiến về TDTT" quận Long Biên năm học 2016-2017 19/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2231/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 15/06/2017 Vũ Thu Hà
2226/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua học sinh giỏi năm học 2016-2017 13/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2181/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 08/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2180/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tham gia cuộc thi và các gương ĐHTT tiêu biểu trong cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 5/2017 06/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2172/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2017 06/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2166/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai tháng cao điểm về kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, phòng chống ngộ độc Methanol; Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn quậnLong Biên 05/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2003/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2016-2017 22/05/2017 Đinh Thị Thu Hương
1999/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" quận Long Biên giai đoạn 2007-2017 19/05/2017 Đinh Thị Thu Hương
1998/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi và các gương ĐHTT tiêu biểu trong cuộc thi Phát hiện và viết vè gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 4/2017 19/05/2017 Đinh Thị Thu Hương