Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6497/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm học 2019 - 2020 17/11/2020
6431/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học điện tử năm học 2019 - 2020 12/11/2020
6422/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu ngành GD ĐT quận Long Biên năm học 2019 - 2020 12/11/2020
5696/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm học 2019- 2020 15/10/2020
1656/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các gương ĐHTT trong Cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT" quận Long Biên năm 2019 30/09/2020
4702/QĐ-UBND Về việc thưởng CBCCVCNLĐ hoàn thành tốt, HTXSNV tháng 8/2020 04/09/2020
4467/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Long Biên 25/08/2020
QĐ 4306/QĐ-UBND Về việc công nhận "Đơn vị tiên tiến về Thể dục thể thao" 17/08/2020
3555/QĐ-UBND Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội 14/08/2020
01/QĐ_HĐCSKKN Về việc công nhận SKKN khối Giáo dục năm học 2019 - 2020 06/08/2020
4120/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVCNLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xS nhiệm vụ tháng 7/2020 04/08/2020
4110/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVC NLĐ HTXSNV khối UBND quận tháng 7/2020 03/08/2020
3158/QĐ-UBND Về việc công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và khen thưởng tập thể có thành tích trong thực hiện công trình 17/07/2020
3139/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội 17/07/2020
2664/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Thành phố" năm 2020 23/06/2020
2942/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCC tháng 5/2020 05/06/2020
2600/QĐ-UBND Khen thưởng công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 22/05/2020
2500/QĐ-UBND Về việc khen thưởng TTCN trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 (đợt 2) 18/05/2020
2431/QĐ-UBND Về việc khen CBCC tháng 4/2020 khối phường, trường 14/05/2020
2431/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCNLĐ khối phường, trường học tháng 4/2020 14/05/2020