Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
3616/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCCVC NLĐ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2017 10/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3615/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 10/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3484/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 02/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3038/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tham gia cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 7/2017 20/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
3018/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên năm 2017 18/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
3017/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo quận Long Biên 18/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
3016/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) 17/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2919/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2017 07/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2918/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 07/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2900/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 04/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2887/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tham gia cuộc thi và các gương ĐHTT tiêu biểu trong Cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 6/2017 03/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2655/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2654/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2437/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm học 2016-2017 21/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
3054/QĐ-UBND V/v công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017 19/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2340/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu 'Lao động tiên tiến" quận Long Biên năm học 2016-2017 19/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2339/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu 'Tập thể lao động tiên tiến" ngành giáo dục & đào tạo quận Long Biên năm học 2016-2017 19/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2338/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu 'Đơn vị tiên tiến về TDTT" quận Long Biên năm học 2016-2017 19/06/2017 Đinh Thị Thu Hương
2231/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 15/06/2017 Vũ Thu Hà
2226/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua học sinh giỏi năm học 2016-2017 13/06/2017 Đinh Thị Thu Hương