Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
298/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 26/03/2018
297/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 26/03/2018
295/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân năm 2017 26/03/2018
296/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 26/03/2018
294/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TDTT quận Long Biên năm 2017-2018 23/03/2018
254/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 13/03/2018
229/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 28/02/2018
217/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng gương ĐHTT tiêu biểu trong cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên" tháng 2/2018 23/02/2018
734/QĐ-UBND V/v tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2018 09/02/2018
207/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 09/02/2018
208/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 09/02/2018
192/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCC, VC, NLĐ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2018 06/02/2018
133/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác XHH và triển khai sáng tạo hiệu quả việc lắp camera an ninh trên địa bàn phường ngọc Lâm 29/01/2018
652431 cổng thông tin điện tử quận Long Biên 18/01/2018
56/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2017 17/01/2018
25/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCC, VC, NLĐ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2017 11/01/2018
26/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng gương ĐHTT tiêu biểu trong cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, nTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên" tháng 1/2018 11/01/2018
123652 cổng thông tin điện tử quận Long Biên 10/01/2018
5315/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tổng kết năm 2016, 2017 29/12/2017
5302/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020" năm 2017 26/12/2017