Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5150/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ 2017 12/12/2017
5153/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác LĐTBXH năm 2017 12/12/2017
5152/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng chùa đạt danh hiệu "Chùa tinh tiến" năm 2017 12/12/2017
5151/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hòa giải quận Long Biên năm 2017 12/12/2017
5149/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017 12/12/2017
5154/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ năm 2017 12/12/2017
5107/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017 04/12/2017
01/QĐ-HĐXDSK V/v công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 04/12/2017
5092/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 29/11/2017
4980/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc tại bếp ăn tập thể năm 2017 14/11/2017
4891/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 10/2017 30/10/2017
4882/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập phương án Chữa cháy và Cứu nạn và cứu hộ quận Long Biên năm 2017 27/10/2017
4881/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội thao nghiệp vụ Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Long Biên năm 2017 27/10/2017
4880/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 27/10/2017
4879/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 27/10/2017
4878/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất - Đội CSGT 5 27/10/2017
4877/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Kế hoạch số 104/KH-CALB-CSTT ngày 08/6/2017 của Công an quận Long Biên 27/10/2017
7094/QĐ-UBND V/v khen thưởng nhân dân và cán bộ phường Đức Giang, phường Sài Đồng có thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (1982-2017) 11/10/2017
4799/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 10/10/2017
4798/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 10/10/2017