Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
202/KH-UBND Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ Ĩ trên địa bàn quận Long Biên 25/06/2015
16/KH-HĐTĐKT Phát động các phong trào thi đua yêu nước đợt II năm 2015 09/06/2015
01/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND Quận về công tác thi đua - khen thưởng 26/02/2015
89/KH-UBND Tổ chức cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên Năm 2015 11/02/2015
02/KH-HĐTĐKT Thực hiện chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng Giai đoạn 2015-2020 06/02/2015
641/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Long Biên 30/01/2015
01/KH-HĐTĐKT Công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2015 28/01/2015
15/UBND-HĐTĐKT Hướng dẫn thực hiện việc xét tặng danh hiện "Chiến sỹ thi đua cơ sở" và chấm điểm thi đua hàng năm 28/10/2014
06/2014/QĐ - UBND Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên 08/10/2014
QĐ số 128/QĐ-CTUBND ngày 13/2/2019 QĐ v/v khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành XSNV tháng 1/2019 13/02/1902