Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
406/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổ dân phố tiêu biểu đạt tiêu chuẩn Tổ dân phố văn hoá năm 2019 08/01/2020
414/QĐ-UBND Vv khen thưởng HTT, HTXSNV Bộ phận TN&TKQ, khối quận, trường học Tháng 11/2020 08/01/2020
2352/QĐ-CTUBND Về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" 2019 31/12/2019
2351/QĐ-CTUBND Về việc khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ 2019 31/12/2019
2349/QĐ-CTUBND Vv công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2019 31/12/2019
2338/QĐ-CTUBND Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2019 30/12/2019
7465/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 30/12/2019
2315/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng "Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh" quận Long Biên năm 2019 17/12/2019
1059-QĐ/QU Khen thưởng TTCN có thành tích trong việc thực hiện các Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 06/11/2019
1915/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng CBCC Bộ phận TN&TKQ, trường tháng 10/2019 05/11/2019
1676/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng CBCC Bộ phận TN&TKQ, trường học hoàn thành tốt, HTXSNV tháng 9/2019 10/10/2019
1659/QĐ-UBND Khen thưởng về thực hiện Phong trào An toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm 2019 30/09/2019
1656/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các gương ĐHTT, NTVT tháng 9/2019 30/09/2019
1657/QD-UBND Về việc khen thưởng tổng kết Cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT quận Long Biên năm 2019 30/09/2019
1653/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu Người tốt, việc tốt 26/09/2019
1601/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng CBCC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khối Quận uỷ, Bộ phận TN&TKQ tháng 8/2019 10/09/2019
1261/QĐ-CTUBND VV khen thưởng CBCC HTT, HTXSNV khối trường tháng 8/2019 07/09/2019
4259/QĐ-UBND Khen TP: Về việc khen thưởng tổng kết công tác năm học 2018-2019 09/08/2019
1422/QĐ-UBND QĐ thưởng CBCC khối quận, phường HTXSNV tháng 9/2019 07/08/2019
QĐ số 1422/QĐ-CTUBND ngày 07/8/2019 QĐ số 1422/QĐ-CTUBND ngày 07/8/2019 của Chủ tịch UBND quận Long BIên v/v khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành SXNV tháng 7/2019 07/08/2019