Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
QĐ số 309/QĐ-CTUBND ngày 29/3/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, NLĐ khối HĐND-UBND quận hoàn thành XSNV tháng 3/2019 29/03/2019
1460/QĐ-UBND Về việc khen thưởng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên 28/03/2019
217 QĐ v/v khen thưởng đột xuất Hội nghị Mỹ-Triều 14/03/2019
QĐ số 202/QĐ ngày 8/3/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2019 08/03/2019
QĐ 192/CTUBND quận QĐ v/v khen thưởng CBCCVC khối HĐND-UBND quận hoàn thành XSNV tháng 2/2019 08/03/2019
QĐ số 192/QĐ-CTUBND ngày 28/2/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, NLĐ khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2019 28/02/2019
QĐ 136/CTUBND ngày 18/2/2019 QĐ v/v khen thưởng gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2019 13/02/2019
128/QĐ-CTUBND ngày 13/2/2019 QĐ v/v thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2019 13/02/2019
QĐ số 127/QĐ-UBND ngày 13/2/2019 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2019 13/02/2019
QĐ số 58/QĐ-CTUBND ngày 18/1/2019 QĐ v/v khen thưởng các gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long BIên năm 2019 18/01/2019
QD số 53/QĐ-CTUBND ngày 16/1/2019 QĐ v/v khen thưởng CBCCVC hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2019 16/01/2019
QĐ số 53/CTUBND quận QĐ v/v khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành, hoàn thành tốt, HTXSNV tháng 12/2018 khối Quận ủy, phường, trường 16/01/2019
QĐ số 52/QĐ-CTUBND ngày 16/1/2019 QĐ v/v khen thưởng tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 197 năm 2018 16/01/2019
QĐ số 74/QĐ-CTUBND ngày 24/`1/2019 QĐ v/v công nhận và khen thưởng đơn vị đạt chuẩn trong thực hiện mô hình hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn kiến nghị khiếu nại, tố cáo thuộc UBND các phường năm 2018 15/01/2019
QĐ số 72 ngày 15/1/2019 QĐ v/v công nhận và khen thưởng đơn vị đạt chuẩn trong thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường năm 2018 15/01/2019
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, thực hiện Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 08/01/2019
6898/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2018 21/12/2018
1726/QĐ-CTUBND Vv công nhận danh hiệu "Đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao" 2018 21/12/2018
1725/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng TDP tiêu biểu đạt tiêu chuẩn TDPVH năm 2018 19/12/2018
1724/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục 2016-2018 19/12/2018