Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1719/QĐ-CTUBND Vv khen các TTCN có thành tích trong thực hiện Đề án lực lượng QL TTĐT năm 2018 19/12/2018
1716/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng các TT, CN có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng KN 15 năm ngày thành lập quận (06/11/2003-06/11/2018) 19/12/2018
QĐ khen thưởng tháng 12 QĐ khen thưởng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc tháng 12/2018 17/12/2018
1663/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng CQĐV đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa", "Đơn vị văn hóa", "Doanh nghiệp văn hóa" tiêu biểu năm 2018 14/12/2018
1662/QĐ-CTUBND Vv công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2018 14/12/2018
1661/QĐ-CTUBND Vv công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" 2018 14/12/2018
1660/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ 2018 14/12/2018
Số 2795/TB-HĐ TTHGVIII Thành phố Về việc Tổ chức thi thăng hạng giáo viên MN, TH từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội năm 2018 14/12/2018
1659/QĐ-CTUBND Vv công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2018 13/12/2018
QĐ số 1637/QĐ-CTUBND quận ngày 30/11/2018 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2018 10/12/2018
QĐ số 1644/QĐ-CTUBND ngày 7/12/2018 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2018 10/12/2018
06/QĐ-HĐXDSK Vv công nhận Sáng kiến kinh nghiệm năm 2018 04/12/2018
1718/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng 2018 03/12/2018
1596/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác LĐTBXH 2018 26/11/2018
6365/QĐ-UBND Về việc khen thưởng Kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên 21/11/2018
QĐ số 1559/QĐ-CTUBND ngày 15/11/2018 V/v khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong Cuộc thi viết về "Gương ĐHTT, NTVT" trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên T11/2018 16/11/2018
QĐ số 1506/QĐ-CTUBND ngày08/11/2018 V/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2018 08/11/2018
QĐ 1442/QĐ-CTUBND ngày 18/10/2018 QĐ v/v khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Cuộc thi viết về gương "ĐHTT, NTVT" trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 10/2018 18/10/2018
QĐ số 1442/QĐ-CTUBND ngày 18/10/2018 QĐ v/v khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Cuộc thi viết về gương "ĐHTT, NTVT" trong phòng trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 10/2018 18/10/2018
QĐ số 1352/QĐ-CTUBND ngày 04/10/2018 V/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2018 04/10/2018