Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
QĐ số 1348/QĐ-CTUBND ngày 28/9/2018 V/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ T9/2018 28/09/2018
3987/QĐ-UBND Vv thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT quận Long Biên năm 2019 28/09/2018
24/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Viết về gương Điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt quận Long Biên năm 2019 28/09/2018
23/KH-UBND Kế hoạch tổng kết phong trào Thi đua chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) 28/09/2018
1285/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng thành tích đột xuất (Công an Quận) 18/09/2018
QĐ số 1283/QĐ-CTUBND ngày 17/9/2018 V/v khen thưởng các gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên T9/2018 17/09/2018
1273/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng thành tích đột xuất (Công an Quận) 14/09/2018
1271/QĐ-CTUBND Vv khen các tập thể có thành tích tổ chức tốt giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 45 vì hòa bình quận Long Biên 13/09/2018
QĐ số 1261/QĐ-CTUBND quận ngày 7/9/2018 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành, hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018 07/09/2018
QĐ số 1260/QĐ-CTUBND ngày 7/9/2018 QĐ v/v khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối Quận ủy - HĐND - UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018. 07/09/2018
1071/QĐ-CTUBND V/v công nhận và khen thưởng đơn vị đạt mô hình "Trường học điện tử" năm học 2017-2018 17/08/2018
1063/QĐ-CTUBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2018 14/08/2018
1062/QĐ-CTUBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 765/NQ-TW ngày 20/12/2018 của Quân ủy Trung ương 14/08/2018
1061/QĐ-CTUBND khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong "Tháng hành động vì trẻ em" và hoạt động hè năm 2018 14/08/2018
QĐ 1050/QĐ-CTUBND ngày 10/8/2018 QĐ v/v khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 8/2018 10/08/2018
QĐ số 1037/QĐ-CTUBND quận ngày 7/8/2018 QĐ: về việc thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2018 07/08/2018
QĐ số 1031 QĐ/CTUBND quận ngày 03/8/2018 Về việc thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2018 03/08/2018
QĐ số 983/QĐ-CTUBND ngày 1/8/2018 QĐ v/v khen thưởng đột xuất triệt phá án 315M ngày 1/8/2018 01/08/2018
3834/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và đào tạo Hà Nội có thành tích năm học 2017 -2018 30/07/2018
QĐ số 941/QĐ-CTUBND quận ngày 30/7/2018 QĐ v/v khen thưởng đột xuất ngày 30/7/2018 30/07/2018