Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
892/QĐ-UBND V/v khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 7/2018 23/07/2018
891/QĐ-UBND V/v công nhận danh hiệu "lao động tiên tiến" năm học 2017-2018 20/07/2018
890/QĐ-UBND V/v khen thưởng tổng kết năm 2017 20/07/2018
863/QĐ-CTUBND V/v đề nghị khen thưởng thành tích trong kế hoạch "tập trung lực lượng tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm ề trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận " 12/07/2018
QĐ số 672/QĐ-CTUBND ngày 6/7/2018 QĐ: Về việc thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2018 06/07/2018
721/QĐ-UBND V/v khen thưởng các tập thể cá nhân trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2018 - 11/6/2018) trong CNVCLĐ quận Long Biên năm 2018. 03/07/2018
720/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên năm 2018 03/07/2018
3380/QĐ-UBND Vv tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2018 02/07/2018
713/QĐCTUBND V/v công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2017-2018 02/07/2018
710/QĐ-CTUBND ngày 9/6/2018 QĐ v/v khen thưởng thành tích đột xuất ngày 29/6/2018 29/06/2018
703/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể có thành tích trong sơ kết thực hiện các mô hình, chuyên đề thi đua kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2018) 26/06/2018
668/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tỏng cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2018 20/06/2018
668/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các gương ĐHTT tiêu biểu trong cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên" tháng 6/2018 20/06/2018
661/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu "Đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao" quận Long Biên năm học 2017-2018 18/06/2018
659/QĐ-CTUBND v/v Công nhận danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2018 18/06/2018
661/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Đơn vị tiên tiến về TDTT năm học 2017-2018 18/06/2018
659/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2018 18/06/2018
QĐ số 629/QĐ-CTUBND ngày 6/6/2018 V/v khen CBCC hoàn thành SX nhiệm vụ T5/2018 06/06/2018
633/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 06/06/2018
632/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 06/06/2018