thông tin hội đồng nhân dân

Giao ban Ban Pháp chế HĐND quận, phường 7 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 08/08/2017 | 03:04 PM  | Lượt xem: 310
Sáng ngày 04/8/2017, tại phòng họp số 2 - Quận uỷ, Ban Pháp chế HĐND quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệp hoạt động với Ban Pháp chế HĐND các phường. Đồng chí Vũ Thị Thân...

Giao ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, phường 7 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 04/08/2017 | 02:44 PM  | Lượt xem: 243
Sáng ngày 03/8/2017, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Thượng Thanh, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệp hoạt động với Ban Kinh tế - Xã hội...

Kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 12/07/2017 | 09:08 AM  | Lượt xem: 251
Kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 10/7 đến ngày 11/7/2017 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng...

Họp Thường trực HĐND quận tháng 6/2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 03:49 PM  | Lượt xem: 676
Ngày 05/6/2017, Thường trực HĐND quận tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động của HĐND quận, phường tháng 5/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch...