thông tin hội đồng nhân dân

TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ XI - HĐND QUẬN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021 (TIẾP THEO)

Ngày đăng 15/12/2020 | 02:08  | Lượt xem: 185
DANH MỤC TÀI LIỆU (TIẾP THEO) Phục vụ kỳ họp thứ XI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: Từ ngày 15/12 đến 16/12/2020)   A. TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TẠI KỲ...

TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ XI - HĐND QUẬN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 11/12/2020 | 11:09  | Lượt xem: 443
DANH MỤC TÀI LIỆU Phục vụ kỳ họp thứ XI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: Từ ngày 15/12 đến 16/12/2020)   A. TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TẠI KỲ...

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ - HĐND QUẬN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021 (Ngày 02/10/2020)

Ngày đăng 30/09/2020 | 03:38  | Lượt xem: 10013
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ - HĐND QUẬN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 02-10-2020) 1. Chương trình kỳ họp 2. Tờ trình v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công các dự án...

Họp Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 21/08/2020 | 04:41  | Lượt xem: 458
Sáng ngày 20/8/2020, Thường trực HĐND quận đã họp để nghe và cho ý kiến các nội dung về: báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác HĐND quận 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm; tổng hợp...

Kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:13  | Lượt xem: 791
Kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 01/7 đến ngày 02/7/2019 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu...

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ X - HĐND QUẬN KHOÁ III (TỪ 01/7 ĐẾN 02/7/2020)

Ngày đăng 25/06/2020 | 02:37  | Lượt xem: 714
DANH MỤC TÀI LIỆU Phục vụ kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: Từ ngày 01/7 đến ngày 02/7/2020)   A. TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TẠI...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:44  | Lượt xem: 831
Chiều ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại trung tâm văn hoá - thể thao phường Ngọc Lâm, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khoá XV.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:23  | Lượt xem: 695
Sáng ngày 24/6/2020, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Long Biên báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận

Ngày đăng 19/06/2020 | 08:43  | Lượt xem: 961
Sáng ngày 18/6/2020, Đại biểu HĐND quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ X - HĐND QUẬN

Ngày đăng 16/06/2020 | 02:40  | Lượt xem: 510
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ X - HĐND QUẬN TẠI CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ (THỜI GIAN: 8h30 NGÀY 18/6/2020)   1. Thông báo số 97/TB-HĐND ngày 29/5/2020 của...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 15/06/2020 | 04:28  | Lượt xem: 1011
Ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND quận đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thường trực HĐND quận giám sát việc thực hiện phương án dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn quận

Ngày đăng 05/06/2020 | 05:27  | Lượt xem: 478
Chiều ngày 05/6/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND đã tổ chức giám sát UBND quận về việc thực hiện phương án dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn quận. Đoàn giám sát được thành lập...

Thường trực HĐND Quận giám sát công tác quản lý các chợ dân sinh theo tiêu chí văn minh thương mại, ATTP

Ngày đăng 27/05/2020 | 11:33  | Lượt xem: 498
Chiều ngày 26/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND đã tổ chức giám sát UBND quận về công tác quản lý các chợ dân sinh theo tiêu chí văn minh thương mại, ATTP trên địa bàn quận. Đoàn giám sát...

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 22/05/2020 | 09:29  | Lượt xem: 471
Chiều ngày 21/5/2020, Thường trực HĐND quận đã tổ chức họp thống nhất nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận...

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 12/05/2020 | 04:05  | Lượt xem: 987
Chiều ngày 12/5/2020, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV.

Kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 22/03/2020 | 12:22  | Lượt xem: 291
Sáng ngày 20/3/2020, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND QUẬN KHOÁ III (NGÀY 20/3/2020)

Ngày đăng 19/03/2020 | 08:36  | Lượt xem: 647
DANH MỤC TÀI LIỆU Kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 3 năm 2020)     ...

Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND Quận

Ngày đăng 31/01/2020 | 03:40  | Lượt xem: 438
Chiều ngày 31/01/2020, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, kiện toàn nhân sự của HĐND, UBND quận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND QUẬN KHOÁ III (NGÀY 31/01/2020)

Ngày đăng 29/01/2020 | 04:02  | Lượt xem: 330
DANH MỤC TÀI LIỆU  Kỳ họp bất thường HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: 14h00 ngày 31 tháng 01 năm 2020 (thứ Sáu) 1. Chương trình kỳ họp ...

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 24/12/2019 | 05:03  | Lượt xem: 622
Chiều ngày 24/12/2019, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ IX, HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.