thông tin hội đồng nhân dân

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND QUẬN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021 (8h00 ngày 06/4/2021)

Ngày đăng 05/04/2021 | 03:06  | Lượt xem: 202
DANH MỤC TÀI LIỆU Kỳ họp chuyên đề HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 (Thời gian: 8h00 thứ Ba, ngày 06 tháng 4 năm 2021) =========================== 1. Chương trình kỳ...

Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 12/03/2021 | 05:19  | Lượt xem: 1726
Sáng ngày 12/3/2021, tại Hội trường Quận uỷ, quận Long Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 09/03/2021 | 03:00  | Lượt xem: 583
Sáng ngày 09/3/2021, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười Một, Quốc hội khoá XIV

Thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:44  | Lượt xem: 336
Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử quận Long Biên đã có văn bản số 09/UBBC-NV về việc thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...

TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ XI - HĐND QUẬN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021 (TIẾP THEO)

Ngày đăng 15/12/2020 | 02:08  | Lượt xem: 381
DANH MỤC TÀI LIỆU (TIẾP THEO) Phục vụ kỳ họp thứ XI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: Từ ngày 15/12 đến 16/12/2020)   A. TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TẠI KỲ...

TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ XI - HĐND QUẬN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 11/12/2020 | 11:09  | Lượt xem: 761
DANH MỤC TÀI LIỆU Phục vụ kỳ họp thứ XI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: Từ ngày 15/12 đến 16/12/2020)   A. TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TẠI KỲ...

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ - HĐND QUẬN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021 (Ngày 02/10/2020)

Ngày đăng 30/09/2020 | 03:38  | Lượt xem: 10233
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ - HĐND QUẬN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 02-10-2020) 1. Chương trình kỳ họp 2. Tờ trình v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công các dự án...

Họp Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 21/08/2020 | 04:41  | Lượt xem: 629
Sáng ngày 20/8/2020, Thường trực HĐND quận đã họp để nghe và cho ý kiến các nội dung về: báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác HĐND quận 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm; tổng hợp...

Kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 03/07/2020 | 11:13  | Lượt xem: 993
Kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 01/7 đến ngày 02/7/2019 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu...

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ X - HĐND QUẬN KHOÁ III (TỪ 01/7 ĐẾN 02/7/2020)

Ngày đăng 25/06/2020 | 02:37  | Lượt xem: 902
DANH MỤC TÀI LIỆU Phục vụ kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: Từ ngày 01/7 đến ngày 02/7/2020)   A. TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TẠI...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:44  | Lượt xem: 1107
Chiều ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại trung tâm văn hoá - thể thao phường Ngọc Lâm, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khoá XV.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:23  | Lượt xem: 907
Sáng ngày 24/6/2020, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Long Biên báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận

Ngày đăng 19/06/2020 | 08:43  | Lượt xem: 1179
Sáng ngày 18/6/2020, Đại biểu HĐND quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ X - HĐND QUẬN

Ngày đăng 16/06/2020 | 02:40  | Lượt xem: 627
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ X - HĐND QUẬN TẠI CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ (THỜI GIAN: 8h30 NGÀY 18/6/2020)   1. Thông báo số 97/TB-HĐND ngày 29/5/2020 của...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 15/06/2020 | 04:28  | Lượt xem: 1302
Ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND quận đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thường trực HĐND quận giám sát việc thực hiện phương án dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn quận

Ngày đăng 05/06/2020 | 05:27  | Lượt xem: 609
Chiều ngày 05/6/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND đã tổ chức giám sát UBND quận về việc thực hiện phương án dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn quận. Đoàn giám sát được thành lập...

Thường trực HĐND Quận giám sát công tác quản lý các chợ dân sinh theo tiêu chí văn minh thương mại, ATTP

Ngày đăng 27/05/2020 | 11:33  | Lượt xem: 646
Chiều ngày 26/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND đã tổ chức giám sát UBND quận về công tác quản lý các chợ dân sinh theo tiêu chí văn minh thương mại, ATTP trên địa bàn quận. Đoàn giám sát...

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 22/05/2020 | 09:29  | Lượt xem: 600
Chiều ngày 21/5/2020, Thường trực HĐND quận đã tổ chức họp thống nhất nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận...

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 12/05/2020 | 04:05  | Lượt xem: 1268
Chiều ngày 12/5/2020, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV.

Kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 22/03/2020 | 12:22  | Lượt xem: 473
Sáng ngày 20/3/2020, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.