Thông tin tuyên truyền

Các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh do virut Zika tại cộng đồng

03/07/2017 | 02:44 PM
Hiện nay thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.

Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động từ ngày 01/6/2017

30/06/2017 | 04:21 PM
Ngày 14/04/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP. Nghị định này quy định mức đóng về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2017

27/06/2017 | 02:10 PM
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 7/2017, Ban Tuyên giáo quận ủy định hướng một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

Lịch sử và ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam 28/6

26/06/2017 | 02:50 PM
Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam

Long Biên thí điểm đặt thùng rác theo giờ

22/06/2017 | 09:34 AM
UBND quận Long Biên tổ chức thí điểm đặt thùng rác theo giờ kết hợp thu rác theo phương án cơ giới hóa và duy trì vệ sinh ban ngày trực tiếp bằng xe ô tô tại tuyến đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ

Long Biên phê duyệt phương án thu và quản lý, sử dụng nguồn thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác

22/06/2017 | 09:06 AM
Thực hiện Quyết định 54/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 01/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thu và quản lý, sử dụng nguồn thu tiền...

Thông báo Kết luận của Ban chỉ đạo thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân quận Long Biên

20/06/2017 | 02:58 PM
Ngày 16/6/2017, Ban chỉ đạo thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của Tổ chức Hội Nông dân ra Thông báo số 362-TB/BCĐ về "Kết luận của BCĐ thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội...

Thông báo kết luận của Thường trực quận uỷ về công tác cấp điện và nước sạch trên địa bàn quận Long Biên

20/06/2017 | 02:50 PM
Ngày 06/6/2017, Thường trực Quận uỷ đã ban hành Thông báo số 360-TB/QU "Kết luận về công tác cấp điện và nước sạch trên địa bàn quận Long Biên". Nội dung cụ thể như sau:

Một số nội dung tuyên truyền chấm dứt hoạt động tổ chức Hội Nông dân các quận thuộc thành phố Hà Nội

19/06/2017 | 02:44 PM
Thực hiện Thông báo số 481-TB/TU ngày 02/12/2016 về "Chủ trương chấm dứt hoạt động của HND các quận thuộc thành phố Hà Nội".

Chỉ thị về thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân cấp quận, phường trên địa bàn quận Long Biên

19/06/2017 | 02:35 PM
Ngày 18/4/2017, Quận uỷ Long Biên đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/QU về "Thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân cấp quận, phường trên địa bàn quận Long Biên", Nội dung cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

14/06/2017 | 05:50 PM
Ngày 30/5/2017 , Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 19/201/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày...

Thông tư 40/2017/TT-BTC - Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Ngày 28/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

14/06/2017 | 05:43 PM
Thông tư 40/2017/TT-BTC - Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Ngày 28/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật vè phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn quận Long Biên

05/06/2017 | 10:35 AM
Ngày 30/5/2017, UBND quận ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật vè phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn quận Long Biên.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn quận Long Biên

05/06/2017 | 10:11 AM
Ngày 30/5/2017, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn quận Long Biên

Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố

01/06/2017 | 03:17 PM
Ngày 25/5/2017, Thành uỷ Hà Nội ban hành Quyết định số 2200-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ...

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

01/06/2017 | 03:10 PM
Ngày 31/5/2017, Ban Tuyên giáo quận uỷ ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTGQU về việc Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6/2017

31/05/2017 | 03:49 PM
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 6/2017, Ban Tuyên giáo quận ủy định hướng một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

24/05/2017 | 08:35 AM
Ngày 11/5/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW về việc "Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017”

24/05/2017 | 08:12 AM
Ngày 16/5/2017, Ban Tuyên giáo Thành uỷ ban hành Kế hoạch số 52-KH/BTGTU về việc "Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào", nội dung cụ thể như sau: