Thông tin tuyên truyền

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020): Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin là tất yếu lịch sử

18/01/2020 | 07:38
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay - thực tiễn đất nước trong 90 năm qua chứng minh sâu sắc rằng, sự lãnh đạo đúng...

Bảng giá đất mới giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

14/01/2020 | 02:50
Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Mức phạt với người uống rượu, bia điều khiển xe tham gia giao thông

03/01/2020 | 11:43
Từ ngày 1-1-2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định mức xử phạt nặng hơn đối với các vi phạm nồng độ cồn.

Quận ủy ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2020

01/01/2020 | 12:38
Ngày 30/12/2019, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên ban hành Chỉ thị số 22-CT/QU về viêc tổ chức Tết năm 2020

Luật hóa quy định “Cấm uống rượu bia trong giờ làm việc”

30/12/2019 | 10:13
Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019 nêu ra 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trong đó khoản 5 nghiêm cấm:

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội

26/12/2019 | 05:59
Thực hiện Hướng dẫn số 94-HD/BTGTUcủa Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 18-12 về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020). Ban Tuyên...

Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

25/12/2019 | 05:15
Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch chuyên đề số 211-KH/QU của Quận ủy về phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 và...

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

24/12/2019 | 02:46
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020

21/12/2019 | 11:41
Ngày 10-12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu...

Nâng cao hiệu quả việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận

21/12/2019 | 11:37
Ngày 09/12/2019, Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 208-KH/QU về việc Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc...

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tạo thuận lợi về thủ tục hành chính

11/12/2019 | 01:06
Cổng Dịch vụ công Quốc gia được xem là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chế độ được hưởng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

09/12/2019 | 02:18
Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với mọi người. Ngoài ra đi nghĩa vụ quân sự còn được hưởng những quyền lợi riêng như: Được nhận tiền bảo hiểm xã hội; Được trợ cấp xuất ngũ...

Chế tài xử lý trốn nghĩa vụ quân sự

09/12/2019 | 09:29
Mức xử phạt đối với người trốn nghĩa vụ quân sự 2020 như sau:

Giữ vững đoàn kết bằng xây dựng và vận hành quy chế làm việc của cấp ủy

09/12/2019 | 12:52
Một điểm hạn chế được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ rõ là: “Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa...

Luật nghĩa vụ quận sự: Thông tin cần biết năm 2020

04/12/2019 | 04:36
Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đề cương tuyên truyền 47 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ - Trên không" (12/1972 - 12/2019)

04/12/2019 | 08:51
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 47 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ - Trên không". Ban Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Tháng 2/2020: Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

03/12/2019 | 02:43
Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Thượng Thanh: “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa một lần”

22/11/2019 | 03:03
Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phát động, Hội liên hiệp phụ nữa quận Long Biên tiếp tục triển khai nhiều mô hình, cách làm hay tại các địa...

Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

21/11/2019 | 05:08
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Hướng dẫn sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên

18/11/2019 | 04:37
Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Ban Tổ chức Quận ủy ban hành hướng dẫn số 07 - HD/BTC về sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung trọng tâm hướng...