Thông tin tuyên truyền

Vững bước đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga

07/11/2019 | 03:23
Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng 2-1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là Chính phủ lâm thời tư sản và một bên là các đại biểu công nhân và binh sĩ, đứng đầu là...

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

06/11/2019 | 11:45
Ngày 01/11/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 39 - CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi và phương án giảm đàn chăn nuôi

06/11/2019 | 10:50
Ngày 18/10/2019, Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành công văn số 1825/UBND - KT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi và phương án giảm đàn chăn nuôi trên địa bàn quận.

Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

05/11/2019 | 10:29
Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc...

Lộ trình thay thế và loại bỏ việc sử dụng than tổ ong trên địa bàn Thành phố Hà Nội

05/11/2019 | 10:00
Ngày 30/10/2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ...

Hà Nội chính thức được công nhận là Thành phố sáng tạo của UNESCO

31/10/2019 | 04:28
Ngày 30/10/2019, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azouley đã công nhận Thủ đô Hà Nội là Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/1930 - 18/11/2019)

31/10/2019 | 01:56
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã t rải qua 89 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện,...

Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên là việc hệ trọng

26/10/2019 | 04:49
Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường đảm bảo tính thiết...

Những thành tựu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam sau 30 năm ra đời và phát triển

26/10/2019 | 04:43
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019). Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề...

Đồng bộ triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn quận

18/10/2019 | 04:51
Trong 09 tháng đầu năm 2019, với nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, số vụ tai nạn trên địa bàn quận (86 vụ) đã giảm 4.3% so với cùng kỳ năm trước.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 15- ĐA/QU của Quận ủy; sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận

11/10/2019 | 09:58
Ngày 27/9/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 339/KH - UBND, thực hiện Đề án án số 15- ĐA/QU của Ban Thường vụ quận ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không...

Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố

08/10/2019 | 02:41
Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Quận ủy Long Biên ban hành Đề án số 15 - ĐA/QU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ

30/09/2019 | 04:24
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019).

Lực lượng vũ trang Thủ đô: 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/10/1946 – 19/10/2019)

30/09/2019 | 02:02
Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội là một bộ phận quan trọng trong lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, dìu dắt. Quá trình 73 năm...

Kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng

30/09/2019 | 01:58
Cách đây 89 năm (1930 - 2019), sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Hội nghị BCH Trung ương lâm thời lần thứ nhất họp từ ngày 14/10 đến cuối tháng 10/1930 đã thông qua Điều lệ Đảng Cộng...

Lịch sử ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954)

30/09/2019 | 01:46
Ngày 10/10/1954, Thủ đô Hà Nội chính thức hoàn toàn được giải phóng.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

25/09/2019 | 11:26
Ngày 23/9/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị, đã ký Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Kết luận số 55 - KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

23/09/2019 | 11:11
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, góp phần chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các...

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2019

20/09/2019 | 11:29
1. Tuyên truyền Kết luận số 55 - KL/TW, ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của...